Fotostichting Diessen ontvangt Historische Vereniging Brabant

op donderdag, 23 mei 2013. Posted in Fotorubriek

Zaterdag 25 mei 2013

Fotostichting Diessen ontvangt Historische Vereniging Brabant
Op zaterdag 25 mei a.s. is de Fotostichting Diessen gastheer van de Historische Vereniging Brabant (HVB). De HVB heeft in 2013 als jaarthema "De migratiegeschiedenis van Brabant". In dat kader bezoekt de vereniging Waalwijk, Heusden en dus ook Diessen.
 
In Diessen start het programma in Hercules, waar Fotostichting-voorzitter Ad van Doormaal de gasten welkom zal heten.
 
Daarna schetst Wil Vennix in zijn presentatie 'Van komen en gaan' de ontginningen in de gemeente Diessen vanaf begin 20e eeuw. De Diessense boeren ontgonnen slechts op kleine schaal wat stukjes heide. Rijke Zeeuwse mossel- en oesterkwekers pakten het veel grootschaliger aan: hun NV Zuid-Bevelandse Landbouwonderneming 'De Toekomst' kocht en huurde honderden hectares langs de Beerseweg van de gemeente en stichtte er grote boerderijen. Even leek het goed te gaan maar al snel bleek dat de Zeeuwse aanpak van akkerbouw op megabedrijven op de Brabantse zandgrond niet werkte. Pachters en zetboeren wisselden elkaar in hoog tempo af en uiteindelijk namen de Zeeuwen hun verlies en vertrokken ze weer uit Diessen. Gelderse boeren namen deels hun plaatsen in. In de jaren '20 en '30 trokken Westbrabantse gezinnen naar het oostelijke deel van Haghorst om daar aan beide zijden van het kanaal de woeste grond te ontginnen. Het was keihard werken maar vertrouwd met de zandgrond en het gemengde bedrijf, lukte het hen wel eigen boerderijen te stichten.
 
Ad Reijrink zal een presentatie houden met als titel 'Diessense emigranten in Brazilië: paradijs of nachtmerrie?' In de jaren '40 en '50 emigreerden in totaal 57 mensen uit Diessen naar Brazilië: vijf families, deels met jonge kinderen, en enkele vrijgezellen. Ad Reijrink heeft in Hers en geens dur Diessen deel 15 de aangrijpende geschiedenis van deze mensen, die alle bestanddelen heeft van een menselijk drama, beschreven. Wat zo'n fantastische toekomstdroom leek, bleek in de Braziliaanse werkelijkheid voor velen weldra een nachtmerrie te worden. Een deel van de emigranten keerde berooid terug naar het vaderland, anderen vochten door en bereikten uiteindelijk wel hun doel.
 
Renate Stapelbroek zal afsluiten met een korte presentatie over de teruggekeerde Brazilië-gangers.
 
Vervolgens maakt het gezelschap per bus een tocht langs een aantal typische ontginningsboerderijen in Haghorst en langs de Beerseweg ('de Toekomst'). Ook de Mijntjeshoef – waar de familie Reijrink in 1919 neerstreek – en het beeld de Ontginner op de Hekkendam zullen bekeken worden. De bustocht eindigt bij 'Melkerij tussen Koe en Kroonluchter' ofwel boerderij Beerseweg 7 (fam. Van der Sande). Deze 'reuzenschuur' werd begin 20e eeuw gebouwd door de Zeeuwse ontginners.