Gemeenschapslijst stelt vragen over zorg en privacy aan het college

op maandag, 04 juli 2016. Posted in Politiek

Gemeenschapslijst stelt vragen over zorg en privacy aan het college

Raadsleden Mevrouw Bloemsma-Damen en mevrouw Hesselmans-Abrahams hebben namens de fractie van de Gemeenschapslijst naar aanleiding van de overheveling van de zorg naar de gemeenten al herhaaldelijk aandacht gevraagd voor de privacy van de inwoners van Hilvarenbeek.


Onlangs heeft de Autoriteit Persoonsgegevens een rapport gepresenteerd over hoe dit bij de gemeenten is vorm gegeven en of de gemeenten voldoen aan de wet bescherming persoonsgegevens.
Zij hebben 41 gemeenten onderzocht, groot en klein. Uit dit onderzoek blijkt dat GEEN van de gemeenten voldoet aan de wettelijke vereisten.

De Gemeenschapslijst heeft de privacy van de inwoners hoog in het vaandel staan en wil daarom van het College van B&W weten of dit in Hilvarenbeek wel conform de wettelijke vereisten is geregeld en zo niet wat zij daaraan gaat doen op korte termijn.

De autoriteit persoonsgegevens zegt hierover ook het volgende: "Gemeenten werken vaak met heel gevoelige gegevens van hun burgers. Van kwetsbare mensen die op gebieden als jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning en chronische ziekten afhankelijk zijn van hun gemeente. Om het vertrouwen van die mensen te behouden moeten gemeenten een volstrekt helder beeld hebben van het doel waarvoor persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt”, "De AP constateert ook dat gemeenten hun inwoners niet goed informeren over het gebruik van hun gegevens, met name in situaties waarin die gegevens zonder hun toestemming worden verwerkt. Mensen kunnen hierdoor hun rechten niet goed uitoefenen, zoals inzage in hun gegevens. Bovendien kan het vertrouwen van mensen in hun gemeente worden geschaad door dit gebrek aan informatie en transparantie".