Gemeente en Laco tekenen exploitatieovereenkomst sportaccommodatie Roodloop

op zaterdag, 07 juli 2018. Posted in Gemeente

Persbericht – 6 juli 2018

Ondertekening_overeenkomst_Roodloop
De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 5 juli ingestemd met het voorstel om de exploitatie van de nieuwe sportaccommodatie op sportpark de Roodloop te gunnen aan Laco Hilvarenbeek B.V. Na de raadsvergadering ondertekenden de twee partijen drie overeenkomsten. Een overeenkomst over de verhuur van de sportaccommodatie aan Laco, een overeenkomst over de exploitatie én een overeenkomst over de koop van de locatie waar het ‘oude’ sportcentrum Hispohal staat.

Laco heeft aangegeven zich in te zetten om werkgelegenheid te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook gaat de exploitant in gesprek met de sportverenigingen om te komen tot een rooster. De verwachting is dat de accommodatie opent in september. Daarna volgt ook een officiële opening. Iedereen is hierbij van harte welkom.