Gemeente en provincie maken afspraken over provinciale wegennet Hilvarenbeek

op maandag, 14 oktober 2019. Posted in Gemeente

Persbericht

Gemeente en provincie maken afspraken over provinciale wegennet Hilvarenbeek
Op woensdag 9 oktober 2019 hebben wethouder Ted van de Loo van de gemeente Hilvarenbeek en gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie Noord-Brabant een intentieovereenkomst ondertekend. Gemeente en provincie zien de overeenkomst als een belangrijke stap voorwaarts in het oplossen van een aantal knelpunten op en rondom de provinciale wegen in Hilvarenbeek.

Gezamenlijke ambities, gezamenlijke verantwoordelijkheid
In de overeenkomst maken gemeente en provincie afspraken over hun ambities om de infrastructuur, bereikbaarheid, leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit te verbeteren. Ze spreken naar elkaar toe uit dat het om een gezamenlijke verantwoordelijkheid gaat. Ze leggen daarmee de basis voor een gezamenlijk vervolg om oplossingen te vinden voor knelpunten zoals geluidsoverlast aan de rand van Hilvarenbeek, leefbaarheid in de kom van Diessen en landbouwverkeer in en rond de dorpskern Hilvarenbeek. Een van de oplossingen die onderzocht wordt, is of de betonbaan - parallel aan de N269 - ingezet kan worden voor landbouwverkeer, voor de ontsluiting van het oostelijk gedeelte van de kern Hilvarenbeek en voor het gebruik door openbaar vervoer.

Overeenstemming over uitvoeringsovereenkomst N395
Gemeente en provincie hebben met elkaar ook afspraken gemaakt over de uitvoering van de komende reconstructie van de provinciale weg N395. Naast de verkeersveiligheid is ook de landschappelijke kwaliteit en de leefbaarheid een belangrijk aandachtspunt in de overeenkomst. Zo is in de uitvoeringsovereenkomst onder meer geregeld op welke manier de 185 bomen die gekapt moeten worden, gecompenseerd worden. Verder worden bijvoorbeeld maatregelen getroffen om de oversteekbaarheid van de weg te vergroten en de snelheid van het verkeer - via zogenoemde ‘komremmers’ - af te remmen bij de entree van Diessen.

Inloopbijeenkomst voor inwoners
Op donderdag 31 oktober, van 16.30 uur tot 18.30 uur, organiseren we een inloopbijeenkomst voor belangstellende inwoners. Aansluitend, vanaf 19.30 uur, wordt de raadscommissie Ruimte geïnformeerd.