Gemeente Hilvarenbeek krijgt A-status voor toezicht en handhaving kinderopvang

op maandag, 17 juni 2013. Posted in Gemeente

Gemeente Hilvarenbeek krijgt A-status voor toezicht en handhaving kinderopvang
De gemeente Hilvarenbeek heeft op 10 juni 2013 van de Inspectie van het Onderwijs de A-status met betrekking tot toezicht en handhaving bij kinderopvangcentra ontvangen. Wethouder Roks: "We voldeden al aan de meeste wettelijk taken en eisen en hoefden maar een paar kleine aanpassingen te doen om de A-status te krijgen. Hier hebben wij prioriteit aan gegeven om dit snel op te lossen. We zijn erg blij met het resultaat".
 
Eerdere publicatie
De Inspectie van het Onderwijs publiceerde begin dit jaar een lijst van gemeenten met een A, B of C-status. Onze gemeente stond op de B-lijst, wat betekende dat wij onze wettelijke taken niet of onvoldoende naleefde. De gemeente Hilvarenbeek stond sinds 13 december 2012 op deze lijst.
 
Herstellen van taken
Op het gebied van handhaving heeft de gemeente nu een tweede medewerker aangewezen die zorg draagt voor deze taken, zodat vervanging goed geregeld is. Ook is een medewerker verantwoordelijk voor de behandeling van nieuwe aanvragen voor exploitatie of wijziging van een kinderopvangcentrum. De Inspectie gaf aan dat er meer dan één medewerker autorisatie moet hebben voor het gebruik van het landelijke register. Ook deze taak is hersteld.
 
A-status
In april 2013 heeft de Inspectie contact opgenomen met de gemeente om te informeren naar de huidige ontwikkelingen. Op deze manier kon zij zich een beeld vormen van de actuele stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de toezicht- en handhavingstaak kinderopvang en peuterspeelzalen. Aan de hand van alle aangeleverde informatie is beoordeeld of de gemeente heeft voldaan aan de verbeterafspraken en of de tekortkomingen zijn opgelost. De Inspectie heeft geconcludeerd dat de gemeente Hilvarenbeek aan de verbeterafspraken heeft voldaan. Wij voldoen daarmee aan de uitvoering van onze wettelijke toezicht- en handhavingstaak voor kinderopvang en peuterspeelzalen.