Gemeente Hilvarenbeek start campagne Landbouwverkeer ‘Samen op de weg’

op zondag, 08 september 2019. Posted in Gemeente

Gemeente Hilvarenbeek start campagne Landbouwverkeer  ‘Samen op de weg’

Het is druk met landbouwverkeer in Hilvarenbeek. Iedereen wil graag een oplossing om het landbouwverkeer in de kern en directe omgeving van Hilvarenbeek tot een minimum te beperken. De gemeente Hilvarenbeek, provincie Noord-Brabant, bewoners, agrariërs, loonwerkers en belangenorganisaties hebben zich daarom verenigd in het team landbouwverkeer.

Het team landbouwverkeer

Voor de korte termijn pakt het team landbouwverkeer de knelpunten aan die de verkeersveiligheid beïnvloeden. Zoals bijvoorbeeld het opkronen van bomen tot 4 meter, het inkorten van hagen, het snoeien van overhangende takken en het opvullen van kuilen in het wegdek.

Daarnaast biedt het team een verkeers­veiligheidsprogramma landbouwverkeer op basisscholen aan. En introduceren zij het communicatieplatform Facebook.com/hilvarenbeeksamenopdeweg met routeinformatie tijdens drukke periodes.

Campagne

Tijdens de oogsttijd, van september tot november, informeert het team landbouwverkeer via Facebook over drukte op bepaalde wegen. Op Facebook.com/hilvarenbeeksamenopdeweg vindt iedereen de routes die loonwerkers en agrariërs hoofdzakelijk tijdens oogst- en zaaitijd willen gebruiken. Ook andere informatie over het landbouwverkeer treft men hier aan.

Start van de campagne

Op 5 en 12 september a.s. gaat het team landbouwverkeer langs op de basisscholen in Hilvarenbeek en de omliggende kernen. Zij deelt tasjes uit aan alle ouders en kinderen met daarin een aantal landbouwproducten die nu geoogst worden én informatie over het landbouwverkeer. Wethouder Ted van de Loo is hierbij aanwezig.

Deelnemers team landbouwverkeer

Het team landbouwverkeer Hilvarenbeek bestaat uit de gemeente Hilvarenbeek, provincie

Noord-Brabant, inwoners, agrariërs, loonwerkers, ZLTO de Hilver, Heemkundige Kring en de Vereniging Natuur & Milieu.