Gemeenteraad bespreekt rapport en aanbevelingen sportaccommodatie De Roodloop

op zondag, 12 mei 2019. Posted in Gemeente

Op 16 mei

Gemeenteraad bespreekt rapport en aanbevelingen sportaccommodatie De Roodloop

De raad heeft in zijn vergadering op 5 juli 2018 een motie aangenomen waarin wordt opgeroepen om een onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het proces rondom de realisatie en exploitatie van sportaccommodatie De Roodloop. De uitkomsten van dit onderzoek en aanbevelingen hoe in de toekomst de raad en het college dit soort projecten beter kan doen zijn in een bijeenkomst op 7 mei 2019 gepresenteerd. De raad zal in zijn vergadering op 16 mei 2019 hierover in debat gaan.

Op verzoek van de fractievoorzitters heeft adviesbureau Hordijk & Hordijk BV het onderzoek uitgevoerd en zeven aanbevelingen gedaan. De aanbevelingen zijn niet bedoeld om alleen bij grote projecten zoals de sportaccommodatie toe te passen, maar juist in algemene zin als leer- of aandachtspunten.

De raad en het college willen lering trekken uit het verleden om in de toekomst hun taken beter te kunnen uitvoeren. Daarom worden de aanbevelingen uitgewerkt om in de praktijk te gaan toepassen. Dit zal de raad samen met het college doen.