Gemeenteraad wil Evert Weys als nieuwe burgemeester

op dinsdag, 03 december 2019. Posted in Gemeente

foto_Weys_Middel

Kandidaat Evert Weys

De gemeenteraad is op 3 december 2019 geïnformeerd over de te benoemen nieuwe burgemeester, de heer Weys (46 jaar). Hij woont in Bergen op Zoom. Door zijn werkzaamheden als senior beleidsmedewerker en projectleider heeft hij kennis en ervaring op het gebied van het sociale domein in brede zin. Hij is sinds dit jaar wethouder Economie, Cultuur en Sport van Bergen op Zoom. Daarvoor was hij sinds 2012 lid van de gemeenteraad van Bergen op Zoom en sinds 2014 fractievoorzitter.

Vervolg van de procedure

De voordracht is op 25 oktober 2019 aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken. Die draagt de kandidaat voor aan de Koning. Zodra het benoemingsbesluit is ondertekend, is de benoeming definitief. Het streven is dat de heer Weys op 5 februari 2020 kan worden geïnstalleerd als burgemeester van Hilvarenbeek.

Achtergrond
De burgemeestersvacature ontstond op 1 april 2019 toen Ryan Palmen – na bijna 9 jaar – de overstap maakte van Hilvarenbeek naar Horst aan de Maas. Harrie Nuijten is vanaf die datum benoemd tot waarnemend burgemeester van Hilvarenbeek. Op donderdag 24 oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten om twee kandidaten voor te dragen voor benoeming tot burgemeester van Hilvarenbeek.