Het Laarplein met het H. Hartbeeld in 1966

op maandag, 04 november 2019. Posted in Fotorubriek

FOTORUBRIEK nr. 1072

FR_1072_-_H._Hartbeeld_op_t_Laar

Het Heilig Hartbeeld op de hoek Molenstraat-Rijtseweg in Diessen is één van de overblijfselen van het Rijke Roomsche Leven, dat vroeger alom aanwezig was in onze dorpen. Het doorboorde hart van Christus wordt gezien als een symbool van de liefde van God voor de mensen. Een eeuw geleden werd in diverse plaatsen het initiatief genomen om een H. Hartbeeld op te richten. In Hilvarenbeek gebeurde dat in 1923, in Diessen in 1926. De inscriptie op de achterzijde van de sokkel vertelt bondig de ontstaansgeschiedenis: “Door de inwoners van Diessen aangeboden als blijk van liefde en hoogachting aan den zeereerw. heer pastoor H. van Enschot op zijn zilveren priesterfeest 1 juni 1926”. Op de voorkant staat de aan het evangelie van Johannes, hoofdstuk 14, vers 6, ontleende spreuk: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven”.

Het Diessense H. Hartbeeld stond aanvankelijk op een andere plaats, namelijk op het Laarplein. Gust de Vries maakte op 13 februari 1966 deze foto van het beeld op die plek in de sneeuw. Kort daarna werd het beeld verplaatst naar de hoek Molenstraat/Rijtseweg, toen nog aan de overkant van de straat.

‘Laarplein’ is geen officiële benaming, wel kent Diessen een Laarstraat. Het noordelijke deel van het dorp heette vroeger ‘Laar’ en de huidige Julianastraat stond in de volksmond bekend als Laarstraat. Toen Diessen in 1955 overging naar officiële straatnamen, vond het gemeentebestuur voor de belangrijkste straat van Diessen Julianastraat passender dan Laarstraat. Bovendien vond de raad dat “een straat naar onze regerend Vorstin genoemd dient te worden, dit tevens om daarmede levendig te houden het bezoek van Hare Majesteit Koningin Juliana aan deze gemeente op 7 september 1949.”

Deze en tal van andere leuke feitjes over de straatnamen in Haghorst, Baarschot en Diessen kunt u lezen in deel 27 van Hers en geens dur Diessen. Het boek is geschreven door Wil Vennix en bevat behalve een algemene inleiding over straatnaamgeving een toelichting op alle straatnamen in onze dorpen. Doordat de straatnamen in chronologische volgorde worden behandeld, wordt indirect de ontwikkeling van de dorpen geschetst. Hers en geens dur Diessen deel 27 wordt op 17 november om 13.15 uur gepresenteerd in Hercules, iedereen is daarbij welkom. Het rijk geïllustreerde boek kost slechts € 8,50.

Veel meer oude foto’s treft u op onze website www.fotostichtingdiessen.nl. Hier vindt u ook een formulier om uitgaven van de Fotostichting te bestellen. Reageren op deze rubriek kan via info@fotostichtingdiessen.nl, via Facebook of via telefoonnummer 504 2413.