Het laatste artikel van de digitale Deusone

op dinsdag, 04 februari 2020. Posted in Redactioneel

Het laatste artikel van de digitale Deusone

Dit is het laatste artikel van de digitale Deusone, die sinds 13 maart 2013 in bedrijf is geweest.

De redactie dankt alle lezers en adverteerders voor hun steun en betrokkenheid in de afgelopen jaren.

Dank aan de instellingen en organisaties die ons van kopij hebben voorzien.

Ook vergeten we de verenigingsraad niet, die ons in moeilijke tijden heeft bijgestaan.

Dank aan onze ongeveer 75 voorgangers die als vrijwilliger behoorlijk wat tijd aan Deusone hebben besteed.

De ingebonden jaargangen van de papieren Deusone en de artikelen van de digitale Deusone zijn nu nog beschikbaar bij de hoofdredacteur. Op termijn zoeken we daarvoor een goede bestemming. Suggesties zijn welkom.

De  site blijft nog minimaal een maand in de lucht, mogelijk nog langer.

 

Het gaat jullie allen goed

Houdoe en bedankt.