Het onmogelijke mogelijk gemaakt

op dinsdag, 19 maart 2013. Posted in Gemeente

Meer duidelijk over Centrumplan Diessen

Gemeente en woonstichting Leystromen hebben zich er samen hard voor gemaakt: deze week moest duidelijkheid brengen omtrent de plannen voor wonen, zorg en welzijn op de locatie Eenhoorn en supermarkt. "Lang is er aan gewerkt om die plannen mogelijk te maken. De gemeente heeft zich daar achter de schermen erg hard voor gemaakt. Net als woonstichting Leystromen. De laatste weken hebben wij ons nogmaals tot het uiterste ingezet om de plannen vlot te trekken en duidelijkheid te krijgen. Die duidelijkheid is nu verkregen en de weg lijkt daarmee vrij voor het tekenen van de intentieovereenkomst" aldus wethouder Roks.
Forse inspanning gemeente en woonstichting
De afgelopen acht maanden werkten woonstichting Leystromen, gemeente en een particuliere ontwikkelaar samen aan de plannen. In de beslotenheid van een ontwikkelteam zochten zij samen naar mogelijkheden om een cluster van voorzieningen in het centrum te realiseren, met als thema Wonen-Zorg-Welzijn. De plannen voorzien in de realisatie van zo'n 20 zorgappartementen, een medisch centrum, levensloopbestendige woningen, een vestiging van de Rabobank, herbestemming van De Eenhoorn en voldoende parkeerruimte.
Ingewikkelde puzzel met veel partijen
Om het Centrumplan mogelijk te maken, moest een ingewikkelde puzzel worden gelegd waar veel partijen bij betrokken zijn. Dat zijn grondeigenaren, een particuliere ontwikkelaar, de woonstichting, mogelijke huurders en zorgaanbieders. De gemeente Hilvarenbeek heeft een stevige en bemiddelende rol ingenomen. "Hiermee hebben we in een tijd van tegenwind invulling gegeven aan onze ambities voor het Hart voor Diessen", aldus de wethouder. Ook woonstichting Leystromen heeft een grote bijdrage geleverd om de realisatie van de plannen dichterbij te brengen. "Het gaat alleen maar lukken als iedereen er echt voor gaat", aldus Leystromenbestuurder Van Geest.
Laatste hobbels
Nadat tot overeenstemming gekomen was met de toekomstig gebruikers van het nieuwe voorzieningencluster, waren er nog enkele laatste en lastige puzzelstukken te leggen. Oplossingen ontstaan vaak onder druk en om die reden is er door de gemeente deze week een go-no go moment gecreëerd. "Het was tijd dat dingen op hun plek zouden vallen", aldus wethouder Roks. Twee stevige, maar constructieve en vruchtbare gesprekken werden gevoerd. De uitkomsten zijn positief, de puzzel is gelegd. Afgelopen donderdag heeft de wethouder de raad hierover in vertrouwen geïnformeerd.
Bestendigen met een intentieovereenkomst
De weg lijkt nu vrij voor het tekenen van een intentieovereenkomst. "Pas op dat moment kunnen we met een gerust hart terugkijken op deze fase in het ontwikkelproces", alsdus de wethouder. "We zullen van het tekenen van de overeenkomst een mooi moment maken, samen met alle betrokken partijen. Op dezelfde dag willen we in de avond ook met de Diessense bewoners spreken over de plannen. Ook zij hebben lang genoeg gewacht op nieuws. Eind maart kunnen we dat eindelijk brengen".