Het patronaatsgebouw in 1927/1928

op dinsdag, 29 mei 2018. Posted in Fotorubriek

FOTORUBRIEK nr. 1035

FR_1035_-_Het_patronaat_FSD-11351

Het patronaatsgebouw was van het begin van de vorige eeuw (gebouwd in 1909) tot en met de jaren zestig het verenigingsgebouw van Diessen. Het bevond zich op de hoek Kerkstraat/Heuvelstraat. In 1971 werd het gesloopt. Bijgaande foto dateert van 1927/’28  en is gemaakt in het patronaat tijdens de jaarlijkse koffietafel van de Maria Congregatie. De Maria Congregatie was een godsdienstige vereniging voor ongehuwden, zowel vrouwen en meisjes als mannen en jongens vanaf 14 jaar, vanuit de parochie opgericht. Iedere zondagmiddag na het lof van half 3 ’s middags bleven ze in de kerk zitten om daarna gezamenlijk te zingen en preken te aanhoren. Uiteraard zaten de mannen en vrouwen gescheiden: de vrouwen links en de mannen rechts. Bijna elke ongehuwde Diessenaar was lid van de congregatie, niet zozeer omdat het zo leuk was, maar meer om elkaar te ontmoeten. Als lid van de Congregatie kreeg men een officieel getuigschrift uitgereikt. Op bijgaande foto staan alleen dames en meisjes tijdens de jaarlijkse koffietafel in het patronaat. (Foto FSD-11351). De foto is dermate onduidelijk dat we er niemand van kunnen herkennen.

Reageren?

We kregen geen enkele reactie op FR 1034, de schoolfoto uit de jaren ’20 met meester Piet Wagtmans. We moeten nog wel iets rechtzetten: Toon Vennix is niet de eerste jongen van de tweede rij, maar de tweede.

Reageren op deze rubriek kan via info@fotostichtingdiessen.nl, via Facebook of via telefoonnummer 504 2413.

Fotostichting Diessen