Hilvarenbeek ontvangt € 240.000 subsidie voor verkeersprojecten

op donderdag, 21 december 2017. Posted in Gemeente

Hilvarenbeek_verkeersexamen
Gemeente zet in 2018 in op kwaliteitsverbetering van fietspaden en op verkeerseducatie
De provincie Noord-Brabant heeft groen licht gegeven voor alle verkeersprojecten waarvoor de gemeente Hilvarenbeek subsidie heeft aangevraagd. De gemeente ontvangt in totaal € 240.000 aan subsidie. Dat geld gaat vooral naar verbetering van de kwaliteit van fietspaden buiten de bebouwde kom. Het betreft de fietspaden Biestsestraat, Esbeekseweg, Emmerseweg, Goirlesedijk, Hakvoortseweg, Kanaaldijk en Westelbeersedijk. Daarnaast zet de gemeente in 2018 stevig in op projecten die veilige verkeersdeelname van scholieren, fietsers en senioren bevorderen.

Projecten 2018
Wethouder Silvia Bloemsma vertelt over de projecten:
“In 2018 geven we de fietspaden buiten de bebouwde kom een kwaliteitsimpuls. We gaan al deze fietspaden - die nu nog uitgevoerd zijn in betonstraatstenen - asfalteren. Op plekken waar de fietsers direct naast de rijbaan fietsen, leggen we een rijbaanscheiding aan. Daarnaast vervangen we de verouderde fietsklemmen naast de Sint Petruskerk in het centrum van Hilvarenbeek.
Verder gaan we steviger inzetten op verkeerseducatie. We werken hiervoor nauw samen met de basisscholen, die een activiteitenprogramma hebben opgesteld dat is gericht op verkeersveilige deelname van hun leerlingen. Ook gaan we onze senioren onder andere theoretische en praktische opfriscursussen aanbieden. Uit landelijke ongevallencijfers blijkt namelijk dat senioren steeds vaker betrokken zijn bij (ernstige) ongevallen.”

Regio Hart van Brabant
Op 22 november hebben de acht verkeerswethouders die samenwerken binnen Regio Hart van Brabant unaniem het regionale uitvoeringsprogramma verkeer en vervoer 2018 vastgesteld. Doel van de samenwerking is bijdragen aan een bereikbare, verkeersveilige en leefbare regio. Zij doen dat door bestaande verkeers- en vervoerskwesties voortvarend aan te pakken en toekomstige uitdagingen samen op te pakken.

Wethouder Silvia Bloemsma:
“Ik ben erg blij dat in de regio unaniem ingestemd is met alle projecten. Het budget was niet helemaal toereikend om elk project 50% subsidie toe te kennen (wat eigenlijk de regel en afspraak is). Hierdoor dreigde met name onze projecten niet gehonoreerd te kunnen worden. Door de solidariteit en bereidheid van de andere gemeenten hebben we toch een akkoord bereikt. Elk project ontvangt nu iets meer dan 47% subsidie in plaats van 50% waardoor uiteindelijk alle projecten groen licht hebben gekregen.”