Hilver Euro - platform voor financieringsoplossingen

op donderdag, 08 maart 2018. Posted in Belangenbehartiging

Hilver Euro - platform voor financieringsoplossingen

In deze nieuwsbrief vind je informatie over financieringsoplossingen voor organisaties in de gemeente Hilvarenbeek. Heb je zelf financiering nodig? Jouw organisatie of de vereniging waarvan je lid bent? Neem contact met ons op! Meer weten over de financieringsmogelijkheden voor je bedrijf, club of vereniging? Neem dan contact met ons op!

In deze nieuwsbrief:

  • Jong leren eten
  • Informatieavond financiële vraagstukken
  • Enquête vrijwilligersbeleid
  • Brood en spelen
  • VAB impuls

Heeft iemand deze nieuwsbrief aan je doorgestuurd en wil je hem voortaan direct in je eigen mailbox? Schrijf je in en ontvang steeds het laatste nieuws!

Ik wil de nieuwsbrief ontvangen!

Hilver Euro bestaat uit een aantal deelnemers die zich bezig houden met financieringsoplossingen voor ruimtelijke (planet), economiscuwsbrief ontvangen!he (profit) en maatschappelijke (people) projecten.

Mocht je over een van de onderwerpen meer informatie willen, of heb je een vraag over financiering van een project of idee, neem dan contact met een van ons op: Wiet van Meel, Ad van de Wouw, Frank de Jong, Erwin Zimmerman of Brigit Moonen. Ken je iemand die mogelijk geïnteresseerd is in de onderwerpen van deze nieuwsbrief? Stuur hem dan door!

Jong leren eten

In het regeerakkoord is door het kabinet 170 miljoen euro uitgetrokken voor maatregelen die ervoor moeten zorgen dat Nederlanders gezonder gaan leven. D66 wil dat alle Nederlandse basisschoolleerlingen toegang krijgen tot een schoolmoestuin. De andere kabinetspartijen – VVD, CDA en ChristenUnie – steunen het voorstel. De invoering van de schooltuin moet worden gekoppeld aan lesprogramma’s over gezonde voeding en de voedselrijkdom van de natuur. "Jong leren eten" (JLE) is bedoeld om kinderen al jong te leren (over) eten. Daarvoor is jaarlijks 5,7 miljoen euro uitgetrokken. Daarmee worden (met provinciale cofinanciering) provinciale uitvoeringsbudgetten beschikbaar gesteld, gericht op concrete lokale en regionale activiteiten zoals bedrijfsbezoeken, boerderijeducatie, schooltuinen en kooklessen.

Informatieavond financiële vraagstukken

Platforms Hilver Academie en Hilver Euro organiseren op 12 maart as. een avond waarop kennis gedeeld wordt. Dit naar aanleiding van vragen vanuit organisaties, clubs en verenigingen over het voeren van een betaalbare financiële administratie.

De datum waarop dit zal plaatsvinden is 12 maart 2018 vanaf 19.30 uur, in café Ome Toon te Biest-Houtakker. Noteer deze datum in je agenda en meld je aan!

Wil je meer weten, of wil je je aanmelden? Dat kan via onderstaande knop.

Ik meld me aan voor de kennisdelingsavond

 Enquête vrijwilligersbeleid

Platform Hilver Academie is samen met de gemeente Hilvarenbeek bezig met de invulling van een of meerdere bijeenkomsten rondom vrijwilligersbeleid. Wil je nu al meedenken over de invulling van zo'n bijeenkomst of heb je andere ideeën ten aanzien van vrijwilligersbeleid en betrekken van jongeren? Meld dat dan via onderstaande knop.

Maak jij deel uit van een organisatie die bovenstaande zaken juist goed geregeld heeft en wil je hier graag over vertellen? Laat het dan ook weten zodat we succesverhalen kunnen delen.

Ik heb een idee! Ik wil mijn succesverhaal delen!

Brood en spelen

Op zoek naar kansrijke en innovatieve ideeën voor vernieuwing op het platteland. De ontwerpprijsvraag 'Brood en Spelen' roept grondeigenaren en ontwerpers op om samen radicale, realistische en realiseerbare voorstellen uit te werken voor de grote opgaven waar het platteland voor staat.

Het platteland zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan met grote kansen, maar ook stevige uitdagingen, zoals de transitie van de veehouderij, klimaatverandering, de wateropgave, natuurbeheer, energietransitie en dierziektes. Ook vergrijzing en een krimpende bevolking vragen om aanpassingen van de inrichting van het platteland. Daarnaast zullen veel boeren zonder opvolgers of toekomstperspectief hun bedrijf stoppen. Stallen en schuren komen hierdoor in rap tempo leeg te staan, in Brabant loopt de leegstand naar verwachting op tot 6,2 miljoen m2 in 2030 (ongeveer een kwart van alle stallen en schuren).

VAB impuls

Vanaf 1 maart stellen Gedeputeerde Staten een nieuwe aanvraagmogelijkheid open voor de voucherregeling van VABimpuls. VAB staat voor vrijgekomen agrarische bebouwing. Met een voucher kan een eigenaar van lege stallen deskundigheid inroepen bij een beslissing over herbestemming of sloop. Vanaf 1 maart zijn de vouchers opnieuw aan te vragen via www.vabimpuls.nl. De 2e ronde duurt tot eind 2018, of totdat het subsidieplafond van € 350.000 is bereikt.

Copyright © 2018 Tussenheid Hilvarenbeek, All rights reserved.
Deze mail wordt verzonden aan alle vertegenwoordigers van organisaties, verenigingen en maatschappelijke initiatieven in Hilvarenbeek. Ons e-mailadres is: hilver@tussenheid.nl