Hoe reis jij in de Kempenregio?

op maandag, 24 juni 2019. Posted in Diversen

Huis van de Brabantse Kempen start onderzoek onder werknemers in de regio.

Hoe reis jij in de Kempenregio?

In de Kempen start binnenkort een aantal onderzoeken ter verbetering van de bereikbaarheid en mobiliteit in de regio. Bijvoorbeeld:

  • het onderzoek naar de herinrichting van de N284 n.a.v. groot onderhoud;
  • het onderzoek naar de sluipverkeerroutes;
  • het onderzoek naar een snelle fietsverbinding richting Eindhoven

Tevens worden er proefprojecten opgezet om de mobiliteit van (niet)autobezitters te verbeteren in de Kempen.

Om goed inzicht te krijgen in het gebruik van vervoer- en vervoersmiddelen in de Kempen start het Huis van de Brabantse Kempen een onderzoek hoe de werknemers in de Kempenregio reizen.

Met de resultaten van dit onderzoek snappen we beter hoe de werknemer reist, hoe de werknemer denkt over mobiliteit en welke oplossingen er in de Kempen nodig zijn. Met de gecombineerde informatie van alle deelnemers aan dit onderzoek kan er gericht worden gewerkt aan de bereikbaarheid en mobiliteit van de toekomst in de regio.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met het Brabant Mobiliteitsnetwerk en SmartwayZ.nl in opdracht van de Kempengemeenten. Het bestaat o.a. uit een enquête hoe werknemers in de Kempen van en naar hun werk reizen.

Iedereen, werkzaam in de Kempen, kan meedoen door via de link: https://nl.surveymonkey.com/r/brabantsekempen de enquête in te vullen. Invullen duurt slechts 10 minuten. Onder de deelnemers wordt een ballonvaart verloot. Uiteraard gaan we volgens de nieuwe regels om met je persoonlijke gegevens. Je leest er meer over voor het invullen van de enquête.