Informatieavond: een eigen bedrijf starten

op dinsdag, 06 februari 2018. Posted in Belangenbehartiging

Brabantse Kempen Onderneemt

HuisdeBrabantseKempen-logo_fc
Het Huis van de Brabantse Kempen organiseert op 28 februari een informatieavond over de cursus ‘Brabantse Kempen Onderneemt’, een cursus voor startende ondernemers of ondernemers met uitbreidingsplannen. De cursus wordt voor de 9e keer georganiseerd.

Droom je ervan om een bedrijf voor jezelf te beginnen? Heeft u voldoende kennis en vaardigheden in huis om een succesvolle onderneming op te richten? Hoe kom je bijvoorbeeld aan meer klanten? Uw eigen vakgebied kent u op uw duimpje. Maar ondernemen is toch een vak apart.

In maart 2018 start weer een nieuwe cursus voor startende ondernemers of ondernemers met uitbreidingsplannen uit de Brabantse Kempen regio. Door verschillende ervaringsdeskundigen wordt bij deze cursus o.a. ingegaan op verkooptechnieken en -doelstellingen, marketing en communicatie (inclusief het gebruik van social media). Daarnaast komt ook het financiële plaatje aan bod; Hoe moet een financiële verantwoording er uit zien en hoe zorg je voor risicospreiding. De cursus bestaat uit tien praktijkgerichte workshopavonden, begeleiding en thema netwerkbijeenkomsten.
De cursus wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Brabant en de inzet van ervaringsdeskundigen.

Informatieavond
Op 28 februari 2018 organiseert het Huis van De Brabantse Kempen een informatieavond. De bijeenkomst start om 19.00 uur bij de WVK-groep, Hallenstraat 10 te Bladel. Geïnteresseerden willen wij vragen zich aan te melden voor de informatieavond door een mail te sturen naar deelname@brabantsekempen.eu.

Meer informatie

Belangstellenden kunnen contact opnemen met Willeke van de Pol via wvdpol@brabantsekempen.eu en het telefoonnummer 0497 – 512273 voor meer informatie.