Informatiebijeenkomst Reusel traject Baarschot-Diessen

op dinsdag, 22 oktober 2019. Posted in Diversen

Van inventarisatie tot inrichtingskeuzes

Informatiebijeenkomst Reusel traject Baarschot-Diessen

Donderdag 31 oktober aanstaande organiseert Waterschap De Dommel een tweede gebiedsbijeenkomst voor het project Beekherstel Reusel, traject Baarschot Diessen. De informatieavond start om 19.30 uur in de Gildezaal van Hercules in Diessen. De zaal is open vanaf 19.15 uur. Alle omwonenden en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.   

Beekherstel

Waterschap De Dommel gaat in 2022 de Reusel en haar omgeving opnieuw inrichten. Het betreft het gebied vanaf Moleneind ten noorden van natuurgebied De Utrecht tot de Hooghuisweg ten noorden van Diessen. De ecologie in en langs de Reusel voldoet niet aan kwaliteitsdoelstellingen. Daarnaast moet de beek voorbereid zijn op het veranderende klimaat. Dat betekent dat tijdens langdurige perioden met veel regen of juist veel droogte, de schade voor landbouw en natuur verminderd wordt.

Keuzes

Deze bijeenkomst is een vervolg op de eerste gebiedsbijeenkomst op 1 november vorig jaar. “Iets later dan verwacht kunnen wij u nu informeren over de stand van zaken”, geeft omgevingsmanager Otto Snellen aan. “De opgave om de Reusel in dit traject opnieuw in te richten was een complexe opdracht. Het onderzoek naar de beste oplossing heeft de nodige tijd gekost en moest weloverwogen gebeuren. Op basis van de mogelijkheden én onmogelijkheden, zoals bijvoorbeeld de beschikbare grond, zijn er verschillende inrichtingsvarianten opgesteld. Eind augustus heeft het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel hier een keuze in gemaakt. “Het proces hoe we tot bepaalde keuzes gekomen zijn en hoe de wensen uit de omgeving zijn meegenomen, lichten we deze avond toe”, aldus Otto Snellen. “De maatregelen hebben we verwerkt in een schets. Het is een grof ontwerp waarop we op hoofdlijnen kunnen laten zien wat voor resultaat we voor ogen hebben”. Het schetsontwerp wordt vervolgens uitgewerkt tot een voorlopig en definitief ontwerp. Dit is naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed.

Opzet bijeenkomst

De avond start om 19.30 uur met een korte presentatie door omgevingsmanager Otto Snellen van Waterschap De Dommel. Daarna kan bij verschillende tafels, aan de hand van kaartmateriaal, worden bekeken hoe de inrichting van de Reusel eruit komt te zien. Het projectteam staat klaar om vragen te beantwoorden.

Aanmelden

Aanmelden kan door een mail te sturen naar secretariaatow@dommel.nl met het onderwerp: aanmelding gebiedsbijeenkomst Reusel Baarschot-Diessen. Wie op 31 oktober verhinderd is, kan de informatie nalezen op www.dommel.nl/baarschotdiessen.

Samenwerking en financiering

Het project Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen wordt door Waterschap De Dommel uitgevoerd met de samenwerkingspartners Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap en Gemeente Hilvarenbeek. Dit project komt mede tot stand door financiële steun van Provincie Noord-Brabant.

Waterschap De Dommel is de waterpartner in Midden-Brabant. Samen met anderen werken we aan droge voeten, voldoende en schoon water.