Inwoners gemeente Hilvarenbeek betalen relatief hoge energierekening

op zondag, 12 mei 2019. Posted in Diversen

Bron: Energieneutraalnederland.nl

Inwoners van de gemeente Hilvarenbeek betalen flink voor hun gas en stroom, zo blijkt uit gegevens van Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor. Een gemiddeld huishouden in Hilvarenbeek maakte in 2017 maandelijks ruim €144 over aan de energieleverancier. In 2019 loopt dit op tot liefst €187. Dat is fors meer dan de landelijke gemiddelde energierekening van €165,00.

De hoge energierekening komt tot stand door een relatief hoog energieverbruik. Een gemiddeld gezin in Hilvarenbeek stookt jaarlijks 1650 M3 gas en verbruikt 3550 kWh stroom. Het gemiddelde verbruik in Nederland ligt op 1.500 M3 gas en 2.500 kWh stroom per huishouden. Het relatief hoge energieverbruik in Hilvarenbeek kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan de aanwezigheid van grotere woningen, grotere huishoudens en een relatief laag gebruik van duurzame energiebronnen zoals warmtepompen en zonnepanelen, zo stelt Energiehunter.nl.

Energiekosten fors gestegen in 2019

Hoewel de energierekening van gezinnen in Hilvarenbeek flink is gedaald tussen 2010 tot 2017 (van €2252 naar €1727) gaan we de komende jaren weer fors meer betalen voor gas en stroom. De gemiddelde energiekosten stijgen in 2019 naar ruim €187 per maand, een stijging van ruim 30% ten opzichte van 2017. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt door hogere belastingen op energie, en doordat energieleveranciers meer rekenen voor levering van gas en stroom.

Sterke toename zonne-energie in gemeente Hilvarenbeek

Inwoners in Diessen maken steeds meer gebruik van duurzame energie. Op dit moment zijn er 601 geregistreerde zonnepanelen installaties in de gemeente. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2010, toen er nog maar 21 woningen met zonnepanelen waren geregistreerd. Mede door subsidies en de gunstige salderingsregeling wordt verwacht dat het aantal installaties verder zal toenemen.