Inzamelingactie voor sociale werkplaats in Zuid-Afrika

op donderdag, 04 april 2019. Posted in Belangenbehartiging

Makerij_logo

Onder de noemer “De Makerij goes Boundless” gaat de sociale werkplaats De Makerij uit Diessen geld inzamelen voor Boundless, een sociale werkplaats in Zuid-Afrika.  Het geld van de inzamelingsactie zal in november persoonlijk worden overhandigd.

De Makerij in Diessen is een sociale werkplaats waar houtproducten op maat worden gemaakt. Deelnemers, die om verschillende redenen buiten de reguliere arbeidsmarkt vallen, krijgen hier zinvolle arbeidsmatige dagbesteding. Boundless in Graaff-Reinet (Zuid-Afrika) is een sociale werkplaats voor houtbewerking. Hier zijn eveneens mensen met een beperking “werkzaam”.

Nol de Heyde, initiatiefnemer van De Makerij: “Tijdens mijn vakantie afgelopen jaar in Zuid-Afrika ontmoette ik bij toeval mensen van Boundless. Ik werd uitgenodigd om een kijkje te nemen in deze werkplaats. Daar werd mij snel duidelijk dat ze niet alleen behoefte hebben aan wat modernere gereedschappen, maar ook aan kennis om alles wat beter te organiseren. Ik heb beloofd in 2019 terug te komen om hen te helpen.” 

In november dit jaar gaat De Makerij naar Zuid-Afrika om Boundless met raad en daad twee weken lang te helpen. Dan wil je vanuit het welvarende Nederland niet met lege handen aankomen. De Makerij start daarom een inzamelingsactie. De opbrengst van de inzamelingsactie zal hoogstpersoonlijk worden overhandigd. Er zal op worden toegezien dat deze lokaal wordt besteed aan gereedschappen of andere zaken waaraan behoefte is. 

Meer informatie over deze inzamelingsactie is te vinden op: www.werkplaatsdemakerij.nl/afrika.

Logo ontleend aan de site van De Makerij.