Inzetten voor een geletterd Hilvarenbeek

op zaterdag, 05 oktober 2019. Posted in Zorg & Medisch

Op maandagavond 21 oktober

Inzetten voor een geletterd Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek hebben naar schatting 1100 volwassen moeite met lezen, schrijven of rekenen.

Voor deze inwoners is het lastiger om een baan te vinden, gezond te leven, of grip te hebben op geldzaken. Kinderen van laaggeletterde ouders hebben het risico om op latere leeftijd ook laaggeletterd te worden. De gemeente Hilvarenbeek wil hier iets aan doen. Daarom organiseert de gemeente, samen met de Bibliotheek Hilvarenbeek, voor werknemers en werkgevers in Hilvarenbeek een bijeenkomst.

Op maandagavond 21 oktober is iedereen, die vanuit zijn of haar werk te maken heeft met laaggeletterdheid, welkom. Deze avond gaan we in op bewustwording en doorverwijzing. Hoe ga je om met laaggeletterden? Wat doe je als je iemand tegenkomt die laaggeletterd is? We geven praktische tips en bespreken wat in Hilvarenbeek nodig is om laaggeletterdheid aan te pakken.

Waarom laaggeletterdheid aanpakken?

Er is een groep kwetsbare inwoners die niet zelfredzaam is en daardoor niet of beperkt in staat is om mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld doordat zij niet weten waar en hoe zij hulpvragen kunnen stellen. Laaggeletterdheid kan hiervan een oorzaak zijn. Onder laaggeletterdheid verstaan we ook: laaggecijferdheid en laag gedigitaliseerdheid. 

Cijfers in Hilvarenbeek

Het aandeel laaggeletterden onder de inwoners van de gemeente Hilvarenbeek ligt tussen de 0-5%. Het gaat dan om zo’n 400 inwoners in de potentiele beroepsbevolking (15-65 jaar). Daarnaast blijkt dat minimaal 21.5% van de 65-plussers laaggeletterd is. Dit zijn minimaal 700 65-plussers in Hilvarenbeek. In totaal praten we in Hilvarenbeek dan over zo’n 1100 laaggeletterden.

Praktische informatie

Maandagavond 21 oktober a.s. start de bijeenkomst om 17.00 uur in Elckerlyc. De avond duurt tot ongeveer 20.30 uur. Voor soep en een broodje wordt gezorgd. Aanmelden kan via v.v.vugt@hilvarenbeek.nl.