Kapel van het klooster

op maandag, 06 mei 2013. Posted in Fotorubriek

Fotorubriek nr. 903

FR_903_-_Kapel_klooster_2
Bijgaande foto toont de kapel van het klooster van de Zusters van Liefde zoals die er na de oorlog uitzag. Het interieur van de kapel was toen erg sober, in tegenstelling tot de overdadige inrichting van vóór de oorlog. In 1986 werd het hele kloostercomplex inclusief de kapel gesloopt om plaats te maken voor de Eenhoorn. Alleen het torentje van de kloosterkapel bleef bij de sloop bewaard. Het kwam terecht in Tilburg op een industrieterrein bij oud-Diessenaar Jan van Ostade. In 2006 is het, na twintig jaar, weer terug naar Diessen gekomen. Het wacht thans op een weiland in de Westerwijk op een herbestemming binnen de toekomstige plannen van de Eenhoorn en Hart voor Diessen.
Veel meer oude foto's vindt u op onze website www.fotostichtingdiessen.nl. Reageren op deze rubriek kan via info@fotostichtingdiessen.nl of via telefoonnummer 504 2413.
Fotostichting Diessen