Kapelaan Van Leest op een bruggetje over de Reusel in ’t Turkaa

op woensdag, 11 juli 2018. Posted in Fotorubriek

FOTORUBRIEK nr. 1038

FR_1038_-_Kapelaan_Van_Leest

Op bijgaande foto zien we kapelaan Van Leest op een houten bruggetje over de Reusel in ’t bosgebied ’t Turkaa tussen Baarschot en Diessen. Johannes W.A. van Leest was geboren in Loon op Zand en van 2 september 1946 tot 17 augustus 1949 kapelaan van de Willibrordusparochie te Diessen onder pastoor M. van der Linden. Hij was ook aalmoezenier bij de Diessense verkennerij, die het Turkaa als haar speelterrein had. Tijdens een van de bijeenkomsten werd aalmoezenier Van Leest gefotografeerd op dit bruggetje, dat zich bevond tussen het z.g. Brulstrumke (een stuw in het Turkaa) en de Watermolenbrug.

Veel meer oude zwart-wit foto’s vindt u op onze website www.fotostichtingdiessen.nl. Reageren op deze rubriek kan via info@fotostichtingdiessen.nl, via Facebook of via telefoonnummer 504 2413.

                                                                                  Fotostichting Diessen