Kerkberichten parochie H. Norbertus

op zondag, 19 augustus 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 25 aug. t/m 31 aug.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 25-26 augustus, 21e zondag door het jaar B

Intenties:

voor een bijzondere intentie;  voor een speciale intentie;  voor een speciale intentie;  Greet Timmermans en overl. familieleden;  Jan Beekman;  Janus van Oort vw. zijn verjaardag;  Corrie den Otter-v.d. Sande;  Anna van Gool-Huijbregts;  overl. ouders v.d. Corput-van Dongen en zoon  Huub en kleindochter Gonny Vermeulen;  ouders Comperen-van Bijsterveldt en zoon Louis; Jan en Mien de Bresser-van den Broek;  Jos Soetens en overl. familie;  Johan v.d. Wouw vw. zijn jaargetijde;  Sjan van Gestel-van Dommelen;  Maurice Sel namens buurt ‘Pastoor van Bijnenstraat’; 

Thieu Bruurs vw. zijn 1e jaargetijde

Zaterdag 25 augustus

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Willibrorduskoor

Zondag 26 augustus

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. Luciani

Dinsdag 28 augustus

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie.

Intenties:

voor de overledenen van het afgelopen jaar:

Wil Remmerswaal-de Vroomen; Thieu Bruurs; Ad Jacobs; Rietje Maes-Oomens; Toon Reijrink; Paula Smulders-Smits; Dick Drabbe; Jan Beekman; Toon Spierings; Piet van den Hout; Jan van Hoof; Dien van Roovert-Kolsters; Anneke van Pinxteren-de Graaf; Wil Wouters; Nellie Timmermans-van den Berk; Ad Donkers; Maria Bruurs-de Jong; Janus Hoozemans; Bep Roumen-Spapens; Sjef van Oort; Ria van de Sande-Barten; Bets de Brouwer-van Dal; Sjef Verhoeven; Jo Bierkens-Abrahams; Piet van Eijk; Cor van Oort-Deenen; Ed van Spreeuwel; Piet van Hoof; Cees van de Pas; Gerda Damen-Meerts; Sjaan Vriens-van Puijenbroek; Riet Bierings; Anja Clemens; Annemie Moors-Olislagers; Bertha Deenen-Heuvelmans; Toon Rijnen; René van Riel; Sjaan Witlox-Dankers; Ad de Jong; Jim Aerts; Nel van de Wouw-van Dommelen; Maria van Trier-Leijsen; Tiny Abrahams-Bruurs; Toos Nijhuis-Donkers; Frans Heuvelmans; Annie van Tilborg-Laureijssen; Cor Craninckx-Nooijens; Jeanny Swaanen-van de Laak; Willy van Acker; Tonny Schoenmakers-van Dommelen; Riek van Lieshout-Hooijen; Mien de Bresser-van den Broek; Grada van de Ven-van Gompel; Ied Appels-Ketelaars; Susan Philips; Jo Soetens; Mien van Gijsel-van Hattem;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Maurice Sel; Wies Jansens-Martens;

Overleden

Op dinsdag 14 augustus hebben we, vanuit de Petruskerk, gelovig afscheid genomen van Maurice Sel (86 jaar) waarna crematie te Diessen

Op zaterdag 18 augustus hebben we, vanuit de Willibrorduskerk, gelovig afscheid genomen van Wies Jansens-Martens (95 jaar) waarna begrafenis te Diessen

Marktconcerten

Tot eind augustus wordt er elke donderdag van 12.00 - 12.30 uur in de Petruskerk een gratis toegankelijk marktconcert gegeven door de organisten van de Norbertusparochie

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 0135051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.