Kerkberichten parochie H. Norbertus

op donderdag, 06 september 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 8 sep. t/m 14 sep.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 8-9 september, 23e zondag door het jaar B

Intenties:

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie;  fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel;  fund. Toon Maandonks;  fund. Anneke Maandonks;  Z.E.H. pastoor Weijling;  Anna van Gestel;  Else Janssens-Swagemakers;  Tiny en Sjaak Abrahams-Bruurs;  Gerry Engels;  Rien Spieringhs vw. zijn jaargetijde; Maurice Sel;  Jan v.d. Ven vw. zijn jaargetijde;  Geert Smolders en zoon Eric;  Harrie de Brouwer vw. zijn verjaardag;

Rietje Maes-Oomens vw. haar 1e jaargetijde.

Zaterdag 8 september

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. Williborduskoor

Zondag 9 september

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. Norbertuskoor

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. Schola Gregoriana

Dinsdag 11 september

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie

Intenties: voor de overledenen van het afgelopen jaar

Toon Reijrink; Paula Smulders-Smits; Dick Drabbe; Jan Beekman; Toon Spierings; Piet van den Hout; Jan van Hoof; Dien van Roovert-Kolsters; Anneke van Pinxteren-de Graaf; Wil Wouters; Nellie Timmermans-van den Berk; Ad Donkers; Maria Bruurs-de Jong; Janus Hoozemans; Bep Roumen-Spapens; Sjef van Oort; Ria van de Sande-Barten; Bets de Brouwer-van Dal; Sjef Verhoeven; Jo Bierkens-Abrahams; Piet van Eijk; Cor van Oort-Deenen; Ed van Spreeuwel; Piet van Hoof; Cees van de Pas; Gerda Damen-Meerts; Sjaan Vriens-van Puijenbroek; Riet Bierings; Anja Clemens; Annemie Moors-Olislagers; Bertha Deenen-Heuvelmans; Toon Rijnen; René van Riel; Sjaan Witlox-Dankers; Ad de Jong; Jim Aerts; Nel van de Wouw-van Dommelen; Maria van Trier-Leijsen; Tiny Abrahams-Bruurs; Toos Nijhuis-Donkers; Frans Heuvelmans; Annie van Tilborg-Laureijssen; Cor Craninckx-Nooijens; Jeanny Swaanen-van de Laak; Willy van Acker; Tonny Schoenmakers-van Dommelen; Riek van Lieshout-Hooijen; Mien de Bresser-van den Broek; Grada van de Ven-van Gompel; Ied Appels-Ketelaars; Susan Philips; Jo Soetens; Mien van Gijsel-van Hattem;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Maurice Sel;  Wies Jansens-Martens;  Anton van Schendel.

H. Vormsel

Op zaterdag 17 november 2018 om 19.00 uur zal Mgr. Mutsaerts het Heilig Vormsel toedienen aan kinderen uit groep 8 van onze parochie.

Daaraan voorafgaand hebben we op zaterdag 29 september van 13.00 – 15.00 uur een samenkomst voor alle vormelingen uit onze parochie, bij Peerke Donders, Peerke Donderspark 3 te Tilburg.

Schrijf je in via het aanmeldformulier, dat je z.s.m. ingevuld inlevert op het adres dat in het aanmeldformulier staat, of per mail verstuurt.

Je kunt het aanmeldformulier vinden op onze website: www.h-norbertus.nl of even contact opnemen met het parochiesecretariaat, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 – 12.00 uur

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt, gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 0135051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.