Kerkberichten parochie H. Norbertus

op dinsdag, 11 september 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 15 sep. t/m 21 sep.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 15-16 september, 24e zondag door het jaar B

Intenties:

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie;  Jan en Anneke Linnemans-van Erp;  Rinus Roozen en overl. familie; Piet van Eijk;  Piet van Raak en schoonzus Jacqueline;  René van Riel;  Ad en Tonny Otte-van Pruissen en zoon Anton;  Ad Vester;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Wies Jansens-Martens en echtegenoot Toon;  Kees en Nelly v.d. Broek-Wijten;  Cor Vingerhoets-Schoenmakers en kinderen;  Wim Schepens;  Corrie Aslander-Putters;  Toon van Doormaal;  Mien Michels-Smolders;  Adrianus Wijten en echtg.;  Johanna van Oort en kinderen;

Ad Jacobs vw. zijn 1e jaargetijde;

Zaterdag 15 september

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Norbertuskoor. Na afloop van de eucharistieviering gelegenheid tot reliekverering van de H. Cornelius.

Zondag 16 september

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. Luciani

Dinsdag 18 september

14.00 uur: Gildemis in de Petruskerk voor Gilde Sint Sebastiaan Hilvarenbeek

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie

Intenties: voor de overledenen van het afgelopen jaar

Toon Reijrink; Paula Smulders-Smits; Dick Drabbe; Jan Beekman; Toon Spierings; Piet van den Hout; Jan van Hoof; Dien van Roovert-Kolsters; Anneke van Pinxteren-de Graaf; Wil Wouters; Nellie Timmermans-van den Berk; Ad Donkers; Maria Bruurs-de Jong; Janus Hoozemans; Bep Roumen-Spapens; Sjef van Oort; Ria van de Sande-Barten; Bets de Brouwer-van Dal; Sjef Verhoeven; Jo Bierkens-Abrahams; Piet van Eijk; Cor van Oort-Deenen; Ed van Spreeuwel; Piet van Hoof; Cees van de Pas; Gerda Damen-Meerts; Sjaan Vriens-van Puijenbroek; Riet Bierings; Anja Clemens; Annemie Moors-Olislagers; Bertha Deenen-Heuvelmans; Toon Rijnen; René van Riel; Sjaan Witlox-Dankers; Ad de Jong; Jim Aerts; Nel van de Wouw-van Dommelen; Maria van Trier-Leijsen; Tiny Abrahams-Bruurs; Toos Nijhuis-Donkers; Frans Heuvelmans; Annie van Tilborg-Laureijssen; Cor Craninckx-Nooijens; Jeanny Swaanen-van de Laak; Willy van Acker; Tonny Schoenmakers-van Dommelen; Riek van Lieshout-Hooijen; Mien de Bresser-van den Broek; Grada van de Ven-van Gompel; Ied Appels-Ketelaars; Susan Philips; Jo Soetens; Mien van Gijsel-van Hattem;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Maurice Sel;  Wies Jansens-Martens;  Anton van Schendel;

Huwelijk

Zaterdag 22 september om 14.00 uur in de Petruskerk is het huwelijk van Moniek Jaspers en Gerard Schrijvers. Wij wensen het bruidspaar veel geluk en alle goeds voor de toekomst.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Dora van Dijck, Biestsestraat 94, 0135051666.

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.