Kerkberichten parochie H. Norbertus

op zondag, 16 september 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 22 sep. t/m 28 sep.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 22-23 september, 25e zondag door het jaar B

Intenties:

voor een bijzondere intentie; voor een overleden moeder;  fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel;  ouders Burgers-van de Pas en kleinzoon Arjan;  Janus en Lies van Dommelen-van den Broek vw. trouwdag;  overl. ouders Kees Maas en Marie Maas-Verhagen en schoonzoon Piërre;  overl. ouders Jan van Gestel en Anna van Gestel-Lueb en zonen Jan, Frans, Piërre en schoondochter Leni;  Jan en Marie Vingerhoets-Timmermans en kinderen;  Zus Vriens;  jaargetijde Cees van Roovert en Martina van Roovert-van Doormalen en vader Kees van Roovert;  Gerardus Aarts;  overleden familie Maandonks; Stef Rosmulder;  Wim Soetens vw. zijn verjaardag;

Zaterdag 22 september

14.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk bij gelegenheid van het huwelijk van Monique Jaspers en Gerard Schrijvers. Wij wensen het bruidspaar, samen met hun familie en vrienden, een heel mooie dag toe.

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Willibrorduskoor.

Zondag 23 september

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. de Beekse Cantorij

Dinsdag 25 september

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie

Intenties: voor de overledenen van het afgelopen jaar

Toon Reijrink; Paula Smulders-Smits; Dick Drabbe; Jan Beekman; Toon Spierings; Piet van den Hout; Jan van Hoof; Dien van Roovert-Kolsters; Anneke van Pinxteren-de Graaf; Wil Wouters; Nellie Timmermans-van den Berk; Ad Donkers; Maria Bruurs-de Jong; Janus Hoozemans; Bep Roumen-Spapens; Sjef van Oort; Ria van de Sande-Barten; Bets de Brouwer-van Dal; Sjef Verhoeven; Jo Bierkens-Abrahams; Piet van Eijk; Cor van Oort-Deenen; Ed van Spreeuwel; Piet van Hoof; Cees van de Pas; Gerda Damen-Meerts; Sjaan Vriens-van Puijenbroek; Riet Bierings; Anja Clemens; Annemie Moors-Olislagers; Bertha Deenen-Heuvelmans; Toon Rijnen; René van Riel; Sjaan Witlox-Dankers; Ad de Jong; Jim Aerts; Nel van de Wouw-van Dommelen; Maria van Trier-Leijsen; Tiny Abrahams-Bruurs; Toos Nijhuis-Donkers; Frans Heuvelmans; Annie van Tilborg-Laureijssen; Cor Craninckx-Nooijens; Jeanny Swaanen-van de Laak; Willy van Acker; Tonny Schoenmakers-van Dommelen; Riek van Lieshout-Hooijen; Mien de Bresser-van den Broek; Grada van de Ven-van Gompel; Ied Appels-Ketelaars; Susan Philips; Jo Soetens; Mien van Gijsel-van Hattem;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Maurice Sel;  Wies Jansens-Martens;  Anton van Schendel;

Vormseldag

Zaterdagmiddag 29 september van 13.00 – 15.00 uur worden onze vormelingen verwacht bij Peerke Donders voor de vormselvoorbereiding.

Feestelijke onderscheiding Ad van Sleuwen

Op zaterdagmiddag 29 september zullen onze organist Ad van Sleuwen en componist Daan Manneke een onderscheiding ontvangen voor hun verdiensten voor de Franse muziek en cultuur. Zij worden door de Franse Société Académique d’Education et d’Encouragement Arts-Sciences-Lettres te Parijs onderscheiden met respectievelijk de vergulde medaille en de zilveren medaille.

U wordt uitgenodigd bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn. Deze begint om 16.00 uur in de Sint Petruskerk te Hilvarenbeek.

Het geheel wordt omlijst met een concert door Ad van Sleuwen (orgel) m.m.v. de Schola van de Petruskerk en het Ensemble Venti Musicali. Dan zal ook het door Daan Manneke speciaal voor deze gelegenheid gecompneerd Ordre (petit hommage à Marin Marais) als première worden uitgevoerd.

Na afloop heeft u de gelegenheid, onder het genot van een drankje, de onderscheiden heren te feliciteren.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11, 0135041733.