Kerkberichten parochie H. Norbertus

op zaterdag, 29 september 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 28 sep. t/m 5 okt

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 29-30 september, 26e zondag door het jaar B

Intenties:

voor een bijzondere intentie;  voor een speciale intentie;  voor een speciale intentie;  Greet Timmermans en overl. familieleden;  Jan Beekman;  Jan van Doormaal vw. zijn jaargetijde;  Jac en Jo Broeckx-Vissers vw. verjaardag;  Maurice Sel namens buurt ‘Pastoor van Bijnenstraat’;  Rikie Jaspers van der Bruggen vw. haar verjaardag;  Cor Remmers-Roodklif;  Eddy Barberien, vader Frans en schoonvader Frans Hendrikckx;  Jos Van roij;  Marcel Vranckx;  Anita Schilders-Bruurs en haar vader Toon Bruurs; Jan Robben en overl. familieleden;  vader, moeder, kinderen en kleinkinderen Vennix;  Ad de Jong; ouders de Graaf-van Gestel vw. 100ste verjaardag moeder;

Toon Reijrink vw. zijn 1e jaargetijde;  Paula Smulders-Smits vw. haar 1e jaargetijde;

 Zaterdag 29 september

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Take 4

Zondag 30 september

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Willibrorduskoor

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. de Schola Gregoriana

Dinsdag 2 oktober

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie, voorafgaand bidden we samen de Rozenkrans

Intenties: voor de overledenen van het afgelopen jaar

Toon Reijrink; Paula Smulders-Smits; Dick Drabbe; Jan Beekman; Toon Spierings; Piet van den Hout; Jan van Hoof; Dien van Roovert-Kolsters; Anneke van Pinxteren-de Graaf; Wil Wouters; Nellie Timmermans-van den Berk; Ad Donkers; Maria Bruurs-de Jong; Janus Hoozemans; Bep Roumen-Spapens; Sjef van Oort; Ria van de Sande-Barten; Bets de Brouwer-van Dal; Sjef Verhoeven; Jo Bierkens-Abrahams; Piet van Eijk; Cor van Oort-Deenen; Ed van Spreeuwel; Piet van Hoof; Cees van de Pas; Gerda Damen-Meerts; Sjaan Vriens-van Puijenbroek; Riet Bierings; Anja Clemens; Annemie Moors-Olislagers; Bertha Deenen-Heuvelmans; Toon Rijnen; René van Riel; Sjaan Witlox-Dankers; Ad de Jong; Jim Aerts; Nel van de Wouw-van Dommelen; Maria van Trier-Leijsen; Tiny Abrahams-Bruurs; Toos Nijhuis-Donkers; Frans Heuvelmans; Annie van Tilborg-Laureijssen; Cor Craninckx-Nooijens; Jeanny Swaanen-van de Laak; Willy van Acker; Tonny Schoenmakers-van Dommelen; Riek van Lieshout-Hooijen; Mien de Bresser-van den Broek; Grada van de Ven-van Gompel; Ied Appels-Ketelaars; Susan Philips; Jo Soetens; Mien van Gijsel-van Hattem;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Maurice Sel;  Wies Jansens-Martens;  Anton van Schendel;

Vormseldag

Zaterdagmiddag 29 september van 13.00 – 15.00 uur worden onze vormelingen verwacht bij Peerke Donders voor de vormselvoorbereiding.

Feestelijke onderscheiding Ad van Sleuwen

Op zaterdagmiddag 29 september zullen onze organist Ad van Sleuwen en componist Daan Manneke een onderscheiding ontvangen voor hun verdiensten voor de Franse muziek en cultuur. Zij worden door de Franse Société Académique d’Education et d’Encouragement Arts-Sciences-Lettres te Parijs onderscheiden met respectievelijk de vergulde medaille en de zilveren medaille.

U wordt uitgenodigd bij deze feestelijke bijeenkomst aanwezig te zijn. Deze begint om 16.00 uur in de Sint Petruskerk te Hilvarenbeek (inloop vanaf 15.30 uur).

Het geheel wordt omlijst met een concert door Ad van Sleuwen (orgel) m.m.v. de Schola van de Petruskerk en het Ensemble Venti Musicali. Dan zal ook het door Daan Manneke speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd Ordre (petit hommage à Marin Marais) als première worden uitgevoerd.

Na afloop heeft u de gelegenheid, onder het genot van een drankje, de onderscheiden heren te feliciteren.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

Via Wim Oerlemans, Emmastraat 11 Haghorst, 0135041733.