Kerkberichten parochie H. Norbertus

op zaterdag, 29 september 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 6 okt. t/m 12 okt.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 6-7 oktober, 27ste  zondag door het jaar B

Intenties:

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie;  voor een speciale intentie;  fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel;  fund. Toon Maandonks;  fund. Anneke Maandonks;  Z.E.H. pastoor Weijling;  Annie Deenen-de Laat;  Ria van Gastel-van Esch;  Piet van Raak en schoonzus Jacqueline;  Riet Bierings;  Frans Coppens;  René en Emma van Houte-de Roover;  Jan en Riet Mols-Leemans;  Sien van Hest-Woestenberg vw. trouwdag;  Jan Schellekens vw. zijn 8e jaargetijde;  Jo Bierkens-Abrahams vw. haar verjaardag;

Dick Drabbe vw. zijn 1e jaargetijde;  Jan Beekman vw. zijn 1e jaargetijde;

Zaterdag 6 oktober

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

Zondag 7 oktober

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. Luciani

Dinsdag 2 oktober

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie, voorafgaand bidden we samen de Rozenkrans

Intenties: voor de overledenen van het afgelopen jaar

Dick Drabbe; Jan Beekman; Toon Spierings; Piet van den Hout; Jan van Hoof; Dien van Roovert-Kolsters; Anneke van Pinxteren-de Graaf; Wil Wouters; Nellie Timmermans-van den Berk; Ad Donkers; Maria Bruurs-de Jong; Janus Hoozemans; Bep Roumen-Spapens; Sjef van Oort; Ria van de Sande-Barten; Bets de Brouwer-van Dal; Sjef Verhoeven; Jo Bierkens-Abrahams; Piet van Eijk; Cor van Oort-Deenen; Ed van Spreeuwel; Piet van Hoof; Cees van de Pas; Gerda Damen-Meerts; Sjaan Vriens-van Puijenbroek; Riet Bierings; Anja Clemens; Annemie Moors-Olislagers; Bertha Deenen-Heuvelmans; Toon Rijnen; René van Riel; Sjaan Witlox-Dankers; Ad de Jong; Jim Aerts; Nel van de Wouw-van Dommelen; Maria van Trier-Leijsen; Tiny Abrahams-Bruurs; Toos Nijhuis-Donkers; Frans Heuvelmans; Annie van Tilborg-Laureijssen; Cor Craninckx-Nooijens; Jeanny Swaanen-van de Laak; Willy van Acker; Tonny Schoenmakers-van Dommelen; Riek van Lieshout-Hooijen; Mien de Bresser-van den Broek; Grada van de Ven-van Gompel; Ied Appels-Ketelaars; Susan Philips; Jo Soetens; Mien van Gijsel-van Hattem;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Maurice Sel;  Wies Jansens-Martens;  Anton van Schendel;

40-jarig jubileum Luciani

Op 7 oktober zou de jubileumviering zijn ter ere van het 40-jarig bestaan van Luciani. Deze jubileumviering is verzet naar zondag 28 oktober.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

via Wim Oerlemans, Emmastraat 11 Haghorst, 0135041733.