Kerkberichten parochie H. Norbertus

op woensdag, 10 oktober 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 13 okt. t/m 19 okt.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 13-14 oktober, 28ste  zondag door het jaar B

Intenties:

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie;  voor Jan Abrahams; Zus Abrahams-van Hersel en Jeanne Heussen;  Catharina en Johannes van de Pol-van Riel en Toos, Jo, Annie en Rinus;  Jan en Mietje Heeffer-de Laat;  Frans en Miet van Woensel-Wolfs;  Johan en Anna Prinsen-Elings;  Piërre van Gestel vw. zijn verjaardag;  Else Janssens-Swagemakers; Maurice Sel;  Mies en Annie Raaijmakers; Adrie van den Hout;   overl. ouders Noculak;  Jan en Mina Bruurs en overl. kinderen en aangetrouwden; overl. ouders Wijters-Willemen en schoonzoon Piet;  overl. ouders Schaapsmeerders-van Zuijlen en zoon Frans;  overl. ouders Habraken-de Laat en overl. familieleden; Ad de Laat, fam. de Laat en familie Visscher;  Jan Smeijers;  Marjo Witteveen;  Toon en Miet Jansen-Graafmans;  ouders Vriens-van Gool;  Toontje Vugts vw. zijn trouwdag;

Dien van Roovert-Kolsters vw. haar 1e jaargetijde;  Toon Spierings vw. zijn 1e jaargetijde;  Piet van den Hout vw. zijn 1e jaargetijde

Zaterdag 13 oktober

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Willibrorduskoor

Zondag 14 oktober

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het St. Caeciliakoor uit Elst

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. de Beekse Cantorij. Na afloop van de eucharistieviering gezamenlijk koffie drinken achter in de kerk.

Dinsdag 16 oktober géén H. Mis

KBO Bedevaart Weebosch

Op vrijdag 19 oktober is weer de jaarlijkse bedevaart van de KBO naar de Weebosch. Pastoor Barberien zal om 11.00 uur voorgaan in de Eucharistieviering.

’s Middags is het H. Lof waarbij een acoliet voorgaat.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen.

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

via Wim Oerlemans, Emmastraat 11 Haghorst, 0135041733.