Kerkberichten parochie H. Norbertus

op maandag, 15 oktober 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 20 okt. t/m 26 okt.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 20-21 oktober, 29ste  zondag door het jaar B

Intenties:

voor een bijzondere intentie;  voor een speciale intentie;  fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel;  Piet van Eijk; René van Riel;  Cees en Cor van Gestel-Vingerhoets vw. verjaardag moeder;  Ad en Tonny Otte-van Pruisen en zoon Anton;  Ad Vester;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Wies Jansens-Martens en echtgenoot Toon;  Jan en Jeanne Taks-Roelants namens kinderen, klein- en achterkleinkinderen;  Eddy Barberien, vader Frans en schoonvader Frans Hendrickx;  Jos Van rooij;  Marcel Vranckx;  Louis Comperen;  overl. ouders Cornelis Roozen en Maria Roozen-van Oort en overl. familie;  Jan Abrahams (Groot Loo) vw. jaargetijde;  overl. familie Abrahams-van Dommelen;  overl. familie Kilsdonk-de Brouwer; Adrianus Bruurs en Adriana van Spreeuwel en overl. kinderen;  Jos Hendrikx;  Miet en Marinus v.d. Meijdenberg;  overl. ouders v.d. Aa-de Punder;  Han de Kort;  overl. ouders Hesselmans-Schepens;  Corry Brouw-Persoons;  Harrie van Strijdhoven vw. zijn jaargetijde;  Annie Reijrink-Diepstraten;  Wilhelmina van Gestel-v.d. Broek;  Marie Wolfs-de Jong en overl. familie;  ouders Priems-Schellekens vw. hun jaargetijde;  Ria Priems-Schellekens vw. haar jaargetijde;  Sjaak Brouwers-Priems;  To Lemans-Priems;  Lieske van Geloven-Priems;  Harrie Priems;

Wil Wouters vw. zijn 1e jaargetijde;  Anneke van Pinxteren-de Graaf;

Zaterdag 20 oktober

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Norbertuskoor

Zondag 21 oktober

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. de Schola Gregoriana

Dinsdag 23 oktober

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie, voorafgaand bidden we samen de Rozenkrans

Intenties: voor de overledenen van het afgelopen jaar

Nellie Timmermans-van den Berk; Ad Donkers; Maria Bruurs-de Jong; Janus Hoozemans; Bep Roumen-Spapens; Sjef van Oort; Ria van de Sande-Barten; Bets de Brouwer-van Dal; Sjef Verhoeven; Jo Bierkens-Abrahams; Piet van Eijk; Cor van Oort-Deenen; Ed van Spreeuwel; Piet van Hoof; Cees van de Pas; Gerda Damen-Meerts; Sjaan Vriens-van Puijenbroek; Riet Bierings; Anja Clemens; Annemie Moors-Olislagers; Bertha Deenen-Heuvelmans; Toon Rijnen; René van Riel; Sjaan Witlox-Dankers; Ad de Jong; Jim Aerts; Nel van de Wouw-van Dommelen; Maria van Trier-Leijsen; Tiny Abrahams-Bruurs; Toos Nijhuis-Donkers; Frans Heuvelmans; Annie van Tilborg-Laureijssen; Cor Craninckx-Nooijens; Jeanny Swaanen-van de Laak; Willy van Acker; Tonny Schoenmakers-van Dommelen; Riek van Lieshout-Hooijen; Mien de Bresser-van den Broek; Grada van de Ven-van Gompel; Ied Appels-Ketelaars; Susan Philips; Jo Soetens; Mien van Gijsel-van Hattem;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Maurice Sel;  Wies Jansens-Martens;  Anton van Schendel;

Collecte voor Sulawesi

Dit weekend staan er collectebussen bij de deur van onze kerken voor de slachtoffers van de natuurramp op Sulawesi. Wij doen dit op vraag van de Nederlandse Bisschoppenconferentie die ons allen ook oproept om te bidden voor de mensen op Sulawesi. Uw gift gaat via de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie rechtstreeks naar de Zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart die wonen en werken op Sulawesi en die dakloos geworden mensen opvangen en rechtstreekse voedselhulp verstrekken. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar een van onze kerken te komen en wilt u toch graag iets bijdragen kunt u ook uw gift in een envelop bij de pastorie in de brievenbus doen. Van harte bij u aanbevolen!!

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

via Wim Oerlemans, Emmastraat 11 Haghorst, 0135041733.