Kerkberichten parochie H. Norbertus

op woensdag, 31 oktober 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 3 nov. t/m 9 nov.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 3-4 november 31ste  zondag door het jaar B, Willibrordzondag

Intenties:

voor een bijzondere intentie; fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel;  fund. Frans en Toos van de Wouw-van Beugen;  overl. familie Johannes van Gestel en Jansen;  pa en ma Peeters-van Roovert en tante Anna van Roovert namens kinderen en kleinkinderen;  Ria van Gastel-van Esch;  Piet van Raak en schoonzus Jacqueline;  Riet Bierings;  Will Kuijpers;  familie Dusée-Haans;  Frans Coppens;  Jos van den Broek;  René en Emma van Houte-de Roover;  Eddy Barberien, vader Frans en schoonvader Frans Hendrickx;  Jos Van rooij;  Marcel Vranckx;  levenden en overleden van de familie Bruurs-v.d. Loo;  ouders v.d. Hamsvoord-den Otter;  overl. ouders Donkers-van den Avoird, kinderen en kleinkind; To van Dal-Elings vw. haar verjaardag;  overl. ouders Vermulst-v.d. Loo;  Riky Vermulst-v.d. Wal;  Johan van Oort;

Nellie Timmermans-v.d. Berk vw. haar 1e jaargetijde;

Zaterdag 3 november

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Norbertuskoor

Zondag 4 november

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v.de Beekse Cantorij

Dinsdag 6 november

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie, voorafgaand bidden we samen de Rozenkrans

Intenties: voor de overledenen van het afgelopen jaar

Ad Donkers; Maria Bruurs-de Jong; Janus Hoozemans; Bep Roumen-Spapens; Sjef van Oort; Ria van de Sande-Barten; Bets de Brouwer-van Dal; Sjef Verhoeven; Jo Bierkens-Abrahams; Piet van Eijk; Cor van Oort-Deenen; Ed van Spreeuwel; Piet van Hoof; Cees van de Pas; Gerda Damen-Meerts; Sjaan Vriens-van Puijenbroek; Riet Bierings; Anja Clemens; Annemie Moors-Olislagers; Bertha Deenen-Heuvelmans; Toon Rijnen; René van Riel; Sjaan Witlox-Dankers; Ad de Jong; Jim Aerts; Nel van de Wouw-van Dommelen; Maria van Trier-Leijsen; Tiny Abrahams-Bruurs; Toos Nijhuis-Donkers; Frans Heuvelmans; Annie van Tilborg-Laureijssen; Cor Craninckx-Nooijens; Jeanny Swaanen-van de Laak; Willy van Acker; Tonny Schoenmakers-van Dommelen; Riek van Lieshout-Hooijen; Mien de Bresser-van den Broek; Grada van de Ven-van Gompel; Ied Appels-Ketelaars; Susan Philips; Jo Soetens; Mien van Gijsel-van Hattem;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Maurice Sel;  Wies Jansens-Martens;  Anton van Schendel;  Dré van Oort; Bart van Knegsel;  Joke Netten-Pijnenburg; Toos Eshuis-Swaanen;

Overleden:

Op vrijdag 26 oktober hebben we, vanuit de Willibrorduskerk, gelovig afscheid genomen van Bart van Knegsel (90 jaar) waarna begrafenis te Diessen

Op zaterdag 27 oktober hebben we, vanuit de Petruskerk, gelovig afscheid genomen van Joke Netten-Pijnenburg (71 jaar) waarna begrafenis te Hilvarenbeek

Op woensdag 31 oktober hebben we, vanuit de Petruskerk, gelovig afscheid genomen van Toos Eshuis-Swaanen (90 jaar) waarna crematie te Diessen.

Eerste Heilige Communie

De kinderen uit onze parochie die in groep 4 van de basisschool zitten kunnen zich weer aanmelden voor de eerste heilige communie.

U kunt hierover informatie vinden op onze website: www.h-norbertus.nl.

U kunt ook contact opnemen met het parochiecentrum.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

via Wim Oerlemans, Emmastraat 11 Haghorst, 0135041733.