Kerkberichten parochie H. Norbertus

op maandag, 05 november 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 10 nov. t/m 16 nov.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 10-11 november 32ste  zondag door het jaar B

Intenties:

voor een bijzondere intentie;  voor een speciale intentie;  overl. ouders Gosens-Broeders vw. jaargetijde vader;  fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel vw. jaargetijde;  fund. Toon Maandonks;  fund. Anneke Maandonks;  Z.E.H. Pastoor Weijling;  Rinus Roozen en overl. familie;  Else Janssens-Swagemakers; Maurice Sel;  overl. familie v.d. Broek-v.d. Loo;  Frans en Dora Hendrikx-Corstiaans vw. jaargetijde moeder;  Toon Donkers vw. jaargetijde;  overleden familie v.d. Hout-de Kroon;   Ad de Jong;  overl. ouders Vingerhoets-de Brouwer en overl. kinderen;  Wim de Laat vw. zijn jaargetijde;  Piet Rombouts vw. zijn jaargetijde;  Hendrik en Miet Wijten-de Kort;  Jan Ketelaars;

Zaterdag 10 november

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Willibrorduskoor

Zondag 11 november

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Norbertuskoor

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. de Schola Gregoriana

Dinsdag 13 november

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie

Intenties: voor de overledenen van het afgelopen jaar

Ad Donkers; Maria Bruurs-de Jong; Janus Hoozemans; Bep Roumen-Spapens; Sjef van Oort; Ria van de Sande-Barten; Bets de Brouwer-van Dal; Sjef Verhoeven; Jo Bierkens-Abrahams; Piet van Eijk; Cor van Oort-Deenen; Ed van Spreeuwel; Piet van Hoof; Cees van de Pas; Gerda Damen-Meerts; Sjaan Vriens-van Puijenbroek; Riet Bierings; Anja Clemens; Annemie Moors-Olislagers; Bertha Deenen-Heuvelmans; Toon Rijnen; René van Riel; Sjaan Witlox-Dankers; Ad de Jong; Jim Aerts; Nel van de Wouw-van Dommelen; Maria van Trier-Leijsen; Tiny Abrahams-Bruurs; Toos Nijhuis-Donkers; Frans Heuvelmans; Annie van Tilborg-Laureijssen; Cor Craninckx-Nooijens; Jeanny Swaanen-van de Laak; Willy van Acker; Tonny Schoenmakers-van Dommelen; Riek van Lieshout-Hooijen; Mien de Bresser-van den Broek; Grada van de Ven-van Gompel; Ied Appels-Ketelaars; Susan Philips; Jo Soetens; Mien van Gijsel-van Hattem;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Maurice Sel;  Wies Jansens-Martens;  Anton van Schendel;  Dré van Oort; Bart van Knegsel;  Joke Netten-Pijnenburg; Toos Eshuis-Swaanen;

Eerste Heilige Communie

De kinderen uit onze parochie die in groep 4 van de basisschool zitten kunnen zich weer aanmelden voor de eerste heilige communie.

U kunt hierover informatie vinden op onze website: www.h-norbertus.nl.

U kunt ook contact opnemen met het parochiecentrum.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt, gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

via Wim Oerlemans, Emmastraat 11 Haghorst, 0135041733.