Kerkberichten parochie H. Norbertus

op dinsdag, 13 november 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 17 nov. t/m 23 nov.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 17-18 november 33ste  zondag door het jaar B

Intenties:

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie;

voor de overleden familieleden van Britt Moors;  Piet Moonen en Maria Deenen, opa en oma van Twan;  Harrie van Dal, opa van Fleur;  Piërre van Gestel, opa van Teun;  Rick van Geel, neef van Fenne; Piet van Raak, opa van Tom de Wit;  Cor Vingerhoets-Schoenmakers, Ellen Jansens-Vingerhoets en Joop Verhoeven, oma, tante en oom van Marieke;

Jan en Anneke Linnemans-van Erp;  Kees van Gestel (Voortsepad);  Piet van Eijk;  Bernhard en Cato van Raak-van Wetten;  René van Riel;  Jan van Doormaal;  ouders v.d. Zanden-van Gestel en dochters Corrie en Toos vw. verjaardag;  Ad en Tonnie Otte-van Pruisen en zoon Anton;  Ad Vester;  Miet van Gestel-van Puijenbroek; Wies Jansens-Martens;  Bets van den Hout-van Vechel;  Wim Schellekens vw. zijn jaargetijde;  overl. ouders Adams-van Bommel;  Bert en Jo Raaijmakers-Aarts;  overl. familie Maandonks;  Harrie en Miet van Doormaal-Op ’t Hoog en familie;  familie van Oort-Dirks;

Zaterdag 17 november

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk waarbij Mgr. Mutsaerts het vormsel toedient aan 16 kinderen uit onze parochie. M.m.v. het Norbertuskoor.

Zondag 18 november

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. Luciani

Dinsdag 20 november

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie

Intenties: voor de overledenen van het afgelopen jaar

Ad Donkers; Maria Bruurs-de Jong; Janus Hoozemans; Bep Roumen-Spapens; Sjef van Oort; Ria van de Sande-Barten; Bets de Brouwer-van Dal; Sjef Verhoeven; Jo Bierkens-Abrahams; Piet van Eijk; Cor van Oort-Deenen; Ed van Spreeuwel; Piet van Hoof; Cees van de Pas; Gerda Damen-Meerts; Sjaan Vriens-van Puijenbroek; Riet Bierings; Anja Clemens; Annemie Moors-Olislagers; Bertha Deenen-Heuvelmans; Toon Rijnen; René van Riel; Sjaan Witlox-Dankers; Ad de Jong; Jim Aerts; Nel van de Wouw-van Dommelen; Maria van Trier-Leijsen; Tiny Abrahams-Bruurs; Toos Nijhuis-Donkers; Frans Heuvelmans; Annie van Tilborg-Laureijssen; Cor Craninckx-Nooijens; Jeanny Swaanen-van de Laak; Willy van Acker; Tonny Schoenmakers-van Dommelen; Riek van Lieshout-Hooijen; Mien de Bresser-van den Broek; Grada van de Ven-van Gompel; Ied Appels-Ketelaars; Susan Philips; Jo Soetens; Mien van Gijsel-van Hattem;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Maurice Sel;  Wies Jansens-Martens;  Anton van Schendel;  Dré van Oort; Bart van Knegsel;  Joke Netten-Pijnenburg; Toos Eshuis-Swaanen;

Klokken luiden bij uitvaarten in de Petruskerk

Bij uitvaarten worden er traditiegetrouw klokken geluid, ook als aankondiging op de dag voor de kerkelijke afscheidsviering. In de Petruskerk werd daarvoor bij de nabestaanden van de overledene die dat ‘overluiden’ wensten, € 50,00 in rekening gebracht.

Met ingang van heden zal er voor alle overledenen die een kerkelijk afscheid hebben vanuit een van onze kerken, altijd daags van tevoren ‘overluid’ worden, waarvoor geen bijdrage meer wordt gevraagd. De vergoeding voor de klokkenluidsters wordt voortaan door de parochie betaald. Daarmee heeft iedereen in onze parochie in dezen dezelfde rechten. Het luiden daags voor de uitvaart gebeurt zoals vanouds om 11.00 uur in Hilvarenbeek en om 17.00 uur in Diessen.

H. Vormsel

Op zaterdag 17 november tijdens de eucharistieviering van 19.00 uur zal Mgr. Mutsaerts het H. Vormsel toedienen aan de volgende kinderen:

Fleur van Dal;  Fenne van Geel;  Juliëtte Mensing;  Britt Moors;  Cyril Noordergraaf;  Maartje Putters;  Wies van Riel;  Marieke Vingerhoets;  Tom de Wit;  Harm Baars;  Pim van Gestel;  Teun van Haastrecht;  Sverre Hendrikx;  Twan Moonen;  Daantje Robben;  Teun Verhoeven;

Opbrengst Actie Sulawesi

De opbrengst van actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Sulawesi heeft  € 1.317,47 opgebracht. Uw gift is via de Stichting Bisschoppelijke Vastenactie rechtstreeks naar de Zusters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart gegaan. De zusters wonen en werken op Sulawesi. Zij vangen dakloos geworden mensen op en verstrekken rechtstreekse voedselhulp. verstrekken. Mede namens hen danken wij u hartelijk voor uw gift en gebed.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

via Wim Oerlemans, Emmastraat 11 Haghorst, 0135041733.