Kerkberichten parochie H. Norbertus

op maandag, 19 november 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 24 nov. t/m 30 nov.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 24-25 november 34ste  zondag door het jaar B, Hoogfeest Christus Koning

Intenties:

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie; voor een bijzondere intentie

fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel;  Greet Timmermans en overl. familieleden;  Toos de Jong-v.d. Sande, haar ouders en zus Corrie;  ouders Verbunt-Musters en dochter Jacqueline;  overl. ouders de Brouwer-Bruurs en zoon Sjef;  Jan van Wezel;  overl. ouders v.d. Corput-van Dongen, zoon Huub en kleindochter Gonny Vermeulen;  Maurice Sel namens buurt “pastoor van Bijnenstraat”; Rien Stevens en zonen Jan en Mark;  Treesje Brouw-Brouwers;  Marcel Segers; Bart van Knegsel namens de Beerse Processie van Scherpenheuvel;  overl. ouders Karel en Doortje Verhoeven-van Dortmont en kleinzoon Stefan;  overl. ouders van Gestel-de Bresser en overl. kinderen;  Toon en Ton van Korven vw. hun jaargetijde;  Jan van Gestel vw. zijn sterfdag namens Mien, kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

Ad Donkers vw. zijn 1e jaargetijde

Zaterdag 24 november

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

Zondag 25 november

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Willibrorduskoor

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. de Beekse Cantorij

Dinsdag 27 november

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie

Intenties: voor de overledenen van het afgelopen jaar

Maria Bruurs-de Jong; Janus Hoozemans; Bep Roumen-Spapens; Sjef van Oort; Ria van de Sande-Barten; Bets de Brouwer-van Dal; Sjef Verhoeven; Jo Bierkens-Abrahams; Piet van Eijk; Cor van Oort-Deenen; Ed van Spreeuwel; Piet van Hoof; Cees van de Pas; Gerda Damen-Meerts; Sjaan Vriens-van Puijenbroek; Riet Bierings; Anja Clemens; Annemie Moors-Olislagers; Bertha Deenen-Heuvelmans; Toon Rijnen; René van Riel; Sjaan Witlox-Dankers; Ad de Jong; Jim Aerts; Nel van de Wouw-van Dommelen; Maria van Trier-Leijsen; Tiny Abrahams-Bruurs; Toos Nijhuis-Donkers; Frans Heuvelmans; Annie van Tilborg-Laureijssen; Cor Craninckx-Nooijens; Jeanny Swaanen-van de Laak; Willy van Acker; Tonny Schoenmakers-van Dommelen; Riek van Lieshout-Hooijen; Mien de Bresser-van den Broek; Grada van de Ven-van Gompel; Ied Appels-Ketelaars; Susan Philips; Jo Soetens; Mien van Gijsel-van Hattem;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Maurice Sel;  Wies Jansens-Martens;  Anton van Schendel;  Dré van Oort; Bart van Knegsel;  Joke Netten-Pijnenburg; Toos Eshuis-Swaanen;

Overleden

Op zaterdag 24 november hebben we vanuit de Petruskerk gelovig afscheid genomen van Nettie van Trier-van der Poel (84 jaar) waarna begrafenis te Hilvarenbeek

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

via Wim Oerlemans, Emmastraat 11 Haghorst, 0135041733.