Kerkberichten parochie H. Norbertus

op maandag, 26 november 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 1 dec. t/m 7 dec.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 1-2 december, 1e zondag van de Advent jaar C

Intenties:

voor een bijzondere intentie;  voor een speciale intentie;  voor een bijzondere intentie;

fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel;  Janus en Lies van Dommelen-van den Broek vw. sterfdag pa;  Ria van Gastel-van Esch;  Bert en Rika Liebregts-Schoonis;  Piet van Raak en schoonzus Jacqueline;  Riet Bierings;  Frans Coppens;  René en Emma van Houte-de Roover;  overl. familie Bazelmans-Versteijnen;  Piet van Doormaal vw. zijn sterfdag;  Giel Kilsdonk vw. zijn 80e verjaardag;  Wil Wouters;  overl. ouders van den Hout-Schoenmakers, kinderen en kleinkinderen; overl. ouders van Spreeuwel-Vermeulen en schoonzoon Jos; Cor Kloppenberg en Kees Wenting;

Ed van Spreeuwel vw. zijn verjaardag en 1e jaargetijde;

Zaterdag 1 december

11.00 uur: Huwelijksviering in de Willibrorduskerk van Marie-José Uijttewaal en Roel van den Heuvel.

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk m.m.v. het Norbertuskoor

Zondag 2 december

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, samenzang m.m.v. Joke v.d. Broek

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. de Beekse Cantorij

Dinsdag 4 december

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie

Intenties: voor de overledenen van het afgelopen jaar

Maria Bruurs-de Jong; Janus Hoozemans; Bep Roumen-Spapens; Sjef van Oort; Ria van de Sande-Barten; Bets de Brouwer-van Dal; Sjef Verhoeven; Jo Bierkens-Abrahams; Piet van Eijk; Cor van Oort-Deenen; Ed van Spreeuwel; Piet van Hoof; Cees van de Pas; Gerda Damen-Meerts; Sjaan Vriens-van Puijenbroek; Riet Bierings; Anja Clemens; Annemie Moors-Olislagers; Bertha Deenen-Heuvelmans; Toon Rijnen; René van Riel; Sjaan Witlox-Dankers; Ad de Jong; Jim Aerts; Nel van de Wouw-van Dommelen; Maria van Trier-Leijsen; Tiny Abrahams-Bruurs; Toos Nijhuis-Donkers; Frans Heuvelmans; Annie van Tilborg-Laureijssen; Cor Craninckx-Nooijens; Jeanny Swaanen-van de Laak; Willy van Acker; Tonny Schoenmakers-van Dommelen; Riek van Lieshout-Hooijen; Mien de Bresser-van den Broek; Grada van de Ven-van Gompel; Ied Appels-Ketelaars; Susan Philips; Jo Soetens; Mien van Gijsel-van Hattem;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Maurice Sel;  Wies Jansens-Martens;  Anton van Schendel;  Dré van Oort; Bart van Knegsel;  Joke Netten-Pijnenburg; Toos Eshuis-Swaanen; Joost Donkers;

Huwelijk

Op zaterdag 1 december gaan trouwen om 11 uur in de Willibrorduskerk: Marie-José Uijttewaal en Roel van den Heuvel. Wij wensen het bruidspaar een prachtige dag toe en alle goeds voor de toekomst.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

via Wim Oerlemans, Emmastraat 11 Haghorst, 0135041733.