Kerkberichten parochie H. Norbertus

op maandag, 03 december 2018. Posted in Kerkelijk

St. Willibrorduskerk Diessen St. Petruskerk Hilvarenbeek van 8 dec. t/m 14 dec.

Kerkberichten parochie H. Norbertus

Weekend van 8-9 december, 2e zondag van de Advent jaar C

Intenties:

voor een bijzondere intentie; voor een speciale intentie;

fund. Antonius Cornelius Ansems en Anna Ansems-van Riel vw. hun jaargetijde;  fund. Toon Maandonks;  fund. Anneke Maandonks;  Z.E.H. pastoor Weijling;  Jan en Marie Kuijpers-Schoonis vw. jaargetijde;  Else Janssens-Swagemakers;  Jan de Laat vw. zijn verjaardag;  overl. ouders Riek en Jos van Poppel-Heeffer en dochter Marian;  Theo Reijrink vw. zijn verjaardag;  Maurice Sel;  Jan de Beer en zoon Theo;  Jan v.d. Schoot vw. zijn 1e jaargetijde;  Cees de Brouwer;  overl. ouders Schilders Willems vw. jaargetijde en Corrie en Caroline;  overl. ouders Diepstraten-van Doormaal, dochter Annie en zoon Ad;  overl. ouders Vingerhoets-Burgers, dochter Annie en zoon Kees;  Bart en Miet Clemens-Timmermans;  Cees Vos;

Maria Bruurs-de Jong vw. haar 1e jaargetijde

Zaterdag 8 december

19.00 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk m.m.v. het Willibrorduskoor

Zondag 9 december

09.30 uur: Eucharistieviering in de Willibrorduskerk, m.m.v. het Norbertuskoor

11.00 uur: Eucharistieviering in de Petruskerk m.m.v. Luciani

Dinsdag 11 december

19.00 uur: Eucharistieviering in het koetshuis van de pastorie

Intenties: voor de overledenen van het afgelopen jaar

Janus Hoozemans; Bep Roumen-Spapens; Sjef van Oort; Ria van de Sande-Barten; Bets de Brouwer-van Dal; Sjef Verhoeven; Jo Bierkens-Abrahams; Piet van Eijk; Cor van Oort-Deenen; Ed van Spreeuwel; Piet van Hoof; Cees van de Pas; Gerda Damen-Meerts; Sjaan Vriens-van Puijenbroek; Riet Bierings; Anja Clemens; Annemie Moors-Olislagers; Bertha Deenen-Heuvelmans; Toon Rijnen; René van Riel; Sjaan Witlox-Dankers; Ad de Jong; Jim Aerts; Nel van de Wouw-van Dommelen; Maria van Trier-Leijsen; Tiny Abrahams-Bruurs; Toos Nijhuis-Donkers; Frans Heuvelmans; Annie van Tilborg-Laureijssen; Cor Craninckx-Nooijens; Jeanny Swaanen-van de Laak; Willy van Acker; Tonny Schoenmakers-van Dommelen; Riek van Lieshout-Hooijen; Mien de Bresser-van den Broek; Grada van de Ven-van Gompel; Ied Appels-Ketelaars; Susan Philips; Jo Soetens; Mien van Gijsel-van Hattem;  Miet van Gestel-van Puijenbroek;  Maurice Sel;  Wies Jansens-Martens;  Anton van Schendel;  Dré van Oort; Bart van Knegsel;  Joke Netten-Pijnenburg; Toos Eshuis-Swaanen; Joost Donkers;

Kerstmis

Voor een van de gezinsvieringen met kerstmis, nl. de gezinsviering op 24 december om 19.30 uur in de Sint Petruskerk zijn wij op zoek naar kinderen vanaf groep 4 die graag samen met ons willen zingen, het kerstverhaal spelen en gebedjes lezen. Heb je interesse? Kom dan op 13 en 17 december van 15.45-16.45 uur naar de Sint Petruskerk (ingang Kapittelstraat) om te repeteren. Op zaterdag 22 december hebben we van 10.30-11.15 daar de generale repetitie.

We zien je graag!

Actie kerkbalans 2018

Het jaar loopt ten einde en de laatste maandincasso vindt binnenkort plaats.

Het bestuur van de Norbertusparochie wil iedereen hartelijk danken die dit jaar kerkbijdrage betaald heeft.

En wie nog vergeten is te betalen in 2018, kan dat alsnog doen op IBAN-bankrekeningnummer NL27RABO0122338685 o.v.v. uw naam en kerkbijdrage 2018.

Viering via Beek-TV

U kunt via BeekTV, kanaal 12 meevieren, ’s zondags om 11.00 uur vanuit Hilvarenbeek.

Misintenties

Gelieve misintenties ruim van tevoren op te geven, minstens een week voordat de nieuwe Hilverbode uitkomt. Het stipendium bedraagt € 10,-.

Als u een misintentie opgeeft, geeft u ons toestemming om deze naam te publiceren. Indien u dit niet wilt gelieve dit uitdrukkelijk aan te geven i.v.m. de nieuwe privacywet.

U kunt de misintenties opgeven op de volgende wijze:

Via het parochiecentrum H.Norbertus, Heuvelstraat 1 te Diessen, geopend van dinsdag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur, 0135041215.

Via een envelop met gegevens en stipendium in de kleine brievenbus bij de voordeur van de pastorie, Heuvelstraat 1 te Diessen

U kunt ook mailen: info@h-norbertus.nl

Via de Petruskerk te Hilvarenbeek, donderdagochtend van 10.00-12.00 uur in de kerk (achterom), 0135052828.

U kunt ook mailen: administratie@h-norbertus.nl

via Wim Oerlemans,

Emmastraat 11 Haghorst, 0135041733.