Kerkklokkenroof

op woensdag, 09 oktober 2019. Posted in Fotorubriek

FOTORUBRIEK nr. 1070

FR_1070_-_Klokkenroof_uit_de_kerktoren_1_febr._1943_FSD-3961

Op 3 oktober van dit jaar was het 75 jaar geleden dat het centrum van Diessen zijn vrijheid herkreeg na meer dan vier jaar bezet te zijn geweest door de Duitsers. In deze tijd van terugblikken besteden we in de Fotorubriek aandacht aan de kerkklokkenroof. In heel Nederland vorderde eind 1942/begin 1943 de bezetter de klokken: ongeveer 4660 klokken met een totaalgewicht van bijna 2000 ton. In januari 1943 deden de klokkenrovers Diessen aan. De klokken werden nog eenmaal geluid bij wijze van afscheid, hetgeen voor veel Diessenaren een bijzonder emotionele ervaring was. Daarna werden de drie klokken uit de toren gehaald. Ze bleven nog enige tijd op een weitje bij de toren staan en enkele jongelui hebben nog even overwogen ze te laten onderduiken. Gezien het grote gewicht (de zwaarste klok woog ruim 800 kilo) zou daar echter een grote groep mannen voor nodig zijn geweest, waarmee het gevaar voor uitlekken te groot werd. Bovendien was het niet uitgesloten dat de Duitsers na het verdwijnen van een van de klokken represaillemaatregelen zouden treffen. De klokken werden op 9 februari 1943 op een platte wagen afgevoerd. Na de oorlog, in 1947, kwamen er nieuwe klokken, die plechtig door de pastoor werden ingewijd.

Op de foto: De kerkklokken liggen op een platte wagen op een weiland vóór de kerk; op de achtergrond molen De Onvermoeide van Teurlings aan de Heuvelstraat (1 februari 1943).

In het boek over Diessen in oorlogstijd 1940-1945 ‘In bange en in blije dagen’ is de klokkenroof ook beschreven. Dit boek is nog verkrijgbaar à € 9 bij Fotostichting Diessen, via info@fotostichtingdiessen.nl, via Facebook of via telefoonnummer 013 – 504 2413. Ook reacties zijn welkom via deze contactadresssen.

Fotostichting Diessen.