“Kinderen horen niet aan de zijlijn”

op dinsdag, 07 maart 2017. Posted in Gemeente

Stichting Leergeld ontvangt subsidie van 17.500 euro

“Kinderen horen niet aan de zijlijn”

Vrijdag 10 maart overhandigd wethouder Roks samen met een vertegenwoordiger van de kinderraad een waardecheque van 17.500 euro aan Stichting Leergeld. Deze stichting in oprichting zet zich in om kinderen in armoede mee te laten doen.

Wethouder Roks: “een aantal enthousiaste vrijwilligers zijn opgestaan om Stichting Leergeld op te richten. Een mooi initiatief dat wij van harte steunen! De gemeente heeft vanuit het rijk geld mogen ontvangen om extra aandacht te besteden aan kinderen in armoede. Dat maakt het voor ons mogelijk om 17.500 euro aan subsidie te verlenen. Wij zijn niet de enige partij die subsidie verleent. Stichting Annetje van Puijenbroek en Thebe Extra doen dat ook. Wij hebben er vertrouwen in dat Stichting Leergeld daarmee een vliegende start kan maken om kinderen in gezinnen met een laag inkomen te helpen. Samen kunnen we méér kinderen laten meedoen”. 

Niet aan de zijlijn
Kinderen die in armoede leven hebben een reëel risico op sociale uitsluiting, omdat ze vanwege het ontbreken van geld  niet of minder vaak kunnen deelnemen aan activiteiten op of buiten school. Zij staan dan letterlijk aan de zijlijn. ‘Meedoen’ zorgt ervoor dat kinderen minder last hebben van gezondheidsproblemen en gevoelens van eenzaamheid. Ze presteren beter op school en het risico om later zelf  in een armoedesituatie terecht te komen verkleind.

Wat doet Stichting Leergeld?
In overleg met de gemeente stelt Stichting Leergeld een ‘kindpakket’ op. Via het kindpakket kunnen ouders een vergoeding aanvragen voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. Bijvoorbeeld voor een schoolreis, culturele activiteiten of spullen voor school of sport. Levensbehoeften (zoals een fiets of een computer) waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, ontwikkelen én meetellen. De kinderraad wordt betrokken bij het opstellen van dit pakket. 

Financieel steuntje in de rug
De gemeente heeft geld beschikbaar voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn vijf regelingen die mensen financieel een steuntje in de rug geven. Daarnaast is er ook hulp bij schulden mogelijk. Er is een animatie beschikbaar waarin deze mogelijkheden worden uitgelegd.