Laatste vlooienmarkt, door het stichtingsbestuur Hercules in 1970

op woensdag, 29 augustus 2018. Posted in Fotorubriek

FOTORUBRIEK nr. 1041

FR_1041_-_Vlooienmarkt_Hercules_25011970

Bijna vijftig jaar geleden werd Hercules geopend. Het was toen, in 1970, niet meer dan een gymzaal met kleedlokalen en een vergaderzaaltje. In de loop der jaren is het uigebouwd tot het huidige sport-, ontmoetings- en partycentrum. Op 15 januari 1970 was de opening. Het voorzag aanvankelijk vooral in een behoefte bij de lagere school, die nu eindelijk over een volwaardige gymzaal beschikte en er gymlessen kon geven. In de gemeenteraad was vóór die tijd geen meerderheid om zo’n gymzaal te bouwen. Onder de bevolking werden verschillende acties gehouden om geld in te zamelen voor de bouw. Zo werd er van 1966 tot 1970 iedere vrijdagavond door Jos Vugts en Jac van de Wouw oud papier opgehaald. In totaal werd er maar liefst 325.380 kilogram opgehaald. Later werden er vlooienmarkten georganiseerd ‘ten bate van de bouw van het gemeenschapshuis’, steeds met groot financieel succes. Toen in 1968 de benodigde som van 35.000 gulden in zicht kwam, werden stichtings- en bouwplannen ontwikkeld. De gemeente kwam toen ook over de brug met een lening en verstrekte de vereiste vergunning. Aan de Rijtseweg, naast de toenmalige jongensschool verrees vervolgens de nieuwe gymzaal.

Een week na de opening werd op zondag 25 januari 1970 voor de laatste keer een vlooienmarkt georganiseerd door het stichtingsbestuur. Bijgaande foto geeft een beeld van die markt . De geschiedenis van Hercules staat beschreven in de komende uitgave van Hers en geens dur Diessen deel 26, die in november verschijnt.

Op de foto rechts het hoofd der school Jan Klessens; achteraan rechts, met kaal hoofd, Jac van de Wouw; in de hoek, met pullover, beheerder Jos Vugts; linksachter Max van Dijck, secretaris van het stichtingsbestuur.

Veel meer oude foto’s treft u op onze website, www.fotostichtingdiessen.nl. Reageren op deze rubriek kan via info@fotostichtingdiessen.nl, via Facebook of via telefoonnummer 504 2413.

Fotostichting Diessen