Lezing over de vroegste geschiedenis van de Sint-Petruskerk van Hilvarenbeek

op zaterdag, 03 maart 2018. Posted in Kunst & Cultuur

door Heemkundige Kring Hilvarenbeek en Diessen ‘Ioannes Goropius Becanus’

Hilvarenbeek_-_Vrijthof_28_-_St._Petrus-Bandenkerk

Op dinsdag 6 maart zal drs. Bas Aarts een lezing verzorgen in de De Gouden Carolus in Hilvarenbeek over de vroegste geschiedenis van de Sint-Petruskerk van Hilvarenbeek.
De lezing begint rond 21.00 uur, na de Algemene Ledenvergadering van de kring en is ook voor niet-leden gratis toegankelijk.
 

‘Speurtocht naar de vroegste Sint-Petruskerk van Hilvarenbeek’

Van de middeleeuwse Sint-Petrus-Bandenkerk van Hilvarenbeek weten we dat deze een belangrijk kapittel herbergde en tevens het uitgangspunt vormde voor de inrichting van het uitgestrekte dekenaat Beek binnen het bisdom Luik.

Van deze belangwekkende kerk is de bouwgeschiedenis helaas slecht gekend.

Aan de hand van de nog bestaande bouw zijn in het verleden wel diverse pogingen ondernomen om tot een soort van tijdslijn te komen. Echt bouwhistorisch onderzoek (waarbij muren ontpleisterd worden) of – nog beter – archeologisch onderzoek heeft er nooit plaatsgevonden.

Een bescheiden kijkgat in 1964 bood echter een verrassende blik op een zeer vroege geschiedenis. Deze kan gekoppeld worden aan een schriftelijke overlevering uit de Middeleeuwen, die gewag maakt van een bijzonder ontwerp voor die eerste kerk.

Het levert een aantal interessante puzzelstukjes op, waarvan tijdens de lezing geprobeerd zal worden deze in de context van de ontstaanstijd te plaatsen. Uiteraard kunnen we daarbij niet om ‘Hildewaris’ en Ansfried heen.

Hierbij zullen ook de resultaten worden gepresenteerd van het grondradaronderzoek dat in de kerk werd ondernomen.

Drs. Bas (S.A.J.J.) Aarts, geboren en getogen in Hilvarenbeek, behaalde in 1988 zijn doctoraal geschiedenis aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. Van zijn hand verschenen talrijke publicaties op regionaal-historisch en castellologisch gebied. Hij is bestuurslid van de Stg. Beheer Beekse Toren, redacteur van Het Brabants Kasteel en bekleedt een aantal van functies binnen historische verenigingen nationaal en internationaal, gastonderzoeker aan de Universiteit Leiden en bezig met een dissertatie over motte-burchten in Brabant, hun rol en betekenis in opkomst en groei van het hertogdom (circa 1000 tot 1250).

Foto:

Door JHGS - Eigen werk, CC BY-SA 3.0 nl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16462764