Lezing over Landschapsbeheer

op vrijdag, 12 mei 2017. Posted in Milieu en natuur

Op woensdag 17 mei

landschapbeheer

Woensdag 17 mei houdt Etiënne Thomassen van de Bosgroep Zuid op verzoek van de VNMH een lezing over landschapsbeheer.

Er zijn in Nederland 3 bosgroepen zijn onafhankelijke coöperatieve verenigingen van en voor eigenaren van bos- en natuurterreinen. Zij adviseren en ontzorgen de leden bij het beheer van bos en natuur. Het gaat dan om alle onderdelen van het beheer; van visievorming en advies, tot beheer, beheerplan en uiteindelijk de uitvoering in het veld. Er zijn meer dan 1200 leden bij de Bosgroepen aangesloten. Dit zijn particulieren, stichtingen, landgoederen, abdijen, zorginstellingen, natuurbeschermingsorganisaties, waterleidingmaatschappijen en overheden, zoals waterschappen en gemeenten.

Etiënne is projectleider bosbeheer in het expertteam en in de regio West-Brabant en Zeeland van de Bosgroep Zuid. Vanuit zijn eigen praktijkervaring zal hij dus kunnen vertellen hoe bosbeheer in zijn werk gaat  en wat daar allemaal bij komt kijken.

Datum:  17 mei om 20.00 uur.

Let op:  de lezing vindt op een andere plaats dan de gebruikelijke: Hercules, Rijtseweg 1 in Diessen. Deelname is gratis voor leden en van niet-leden verwachten we een vrijwillige bijdrage. Aanmelden is niet nodig.