Liefdesgedicht voor Maart

op zaterdag, 03 maart 2018. Posted in Maandgedicht

Maandgedicht maart 2018

L I E F D E S G E D I C H T  V O O R   M A A R T

de laatste drie gedichten

gaan natuurlijk over jou

ik schrijf je uit

want ben niet meer

 

maar misschien ook niet minder

soms kom je liefdesogen tegen

ogen die heel veel hebben meegemaakt

waarschijnlijk dingen die je raken

 

jou wil ik enkel deelgenoot maken

van de simpele liefde die in mij leeft

onbaatzuchtig zal ik er zijn

we eten kaas en drinken wijn

 

we praten over wederzijdse dingen

en als we kijken dragen wij geen ringen

en als dat wel zo was

dan nog         dan nog

weet ik dat ik blij met jou

                                             ben

 

Maja, maart 2018