Meedoen, een kwestie van samendoen

op vrijdag, 03 mei 2013. Posted in Gemeente

…. want samen kunnen we meer!

Meedoen, een kwestie van samendoen
Beste vrijwilligers en inwoners van Hilvarenbeek,
 
In Hilvarenbeek zijn veel vrijwilligersorganisaties actief. Meer dan 35% van onze inwoners is vrijwilliger. Iets om trots op te zijn! We willen dat graag zo houden en daarom nodig ik u uit voor een bijeenkomst over samenwerking met onze vrijwilligersorganisaties nu én in de toekomst. Meer daarover leest u in deze brief.
 
Bijeenkomst
De gemeente Hilvarenbeek organiseert samen met Contour DeTwern (welzijnsorganisatie) en K2 (organisatie voor advies over jeugdbeleid) een bijeenkomst op:
dinsdag 28 mei 2013, van 19.30 - 22.00 uur in zaal Schuttershof in Esbeek
Tijdens de bijeenkomst willen we u informeren over:
  • de resultaten van het onderzoek naar samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en de gemeente. Dit onderzoek is afgelopen najaar uitgevoerd.
  • de veranderingen op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdzorg en werk (het 'sociale domein'). Zoals u wellicht weet, gaat er op dit gebied veel veranderen. Het rijk voert de komende jaren drie zogenaamde 'decentralisaties' door. Dit betekent dat gemeenten veel nieuwe taken krijgen en tegelijkertijd enorme bezuinigingen moeten realiseren.
Belangrijkste doel van de avond
We willen samen met u bespreken wat we kunnen leren uit de bevindingen en aanbevelingen van het onderzoek naar samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en gemeente. Wat kunnen we van elkaar verwachten en hoe kunnen we er samen mee aan de slag?
Daarnaast zijn we benieuwd naar uw ideeën over de nieuwe taken die op ons afkomen. De veranderingen brengen kansen en risico's voor de leefbaarheid van onze dorpen met zich mee. We horen graag wat u belangrijk vindt en welke rol uw organisatie zou kunnen spelen.
Ik ben ervan overtuigd dat iedere organisatie - of het nu een vrijwilligersorganisatie is of bijvoorbeeld een sportvereniging - op zijn eigen manier zou kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van onze dorpen.
Ik hoop dat de bijeenkomst veel goede en vernieuwende ideeën oplevert en heb daar ook alle vertrouwen in. Het beste idee belonen we met een prijs!
 
Programma
19.15 – 19.30 Inloop met koffie
19.30 – 19.45 Welkom en opening door wethouder Roks
19.45 – 20.30 Presentatie resultaten vrijwilligersonderzoek
Workshop in kleine groepen
Pauze
20.45 - 21.30 Toelichting op de veranderingen op het gebied van zorg en ondersteuning,jeugdzorg en werk. 
Workshop in kleine groepen
21.30 - 22.00 Terugkoppeling van de workshops
Afsluiting met prijsuitreiking

Gezien een aantal lokale ontwikkelingen binnen het sociale domein, kan het programma nog enigszins wijzigen.
 
Meer informatie?
Wilt u meer informatie, kijk dan eens op www.hilvarenbeek.nl. In de rubriek 'actueel' vindt u de aankondiging voor deze informatieavond. Onderaan de aankondiging kunt u de volgende documenten downloaden:
de nota 'Vernieuwing in 3D'. De gemeenteraad heeft in deze nota zijn visie vastgesteld op de decentralisaties en de gevolgen daarvan.
de rapportage over het vrijwilligersonderzoek.
 
Tot slot
Ik hoop dat u aanwezig bent bij de bijeenkomst op dinsdag 28 mei 2013. We vinden het prettig om vooraf een inschatting te kunnen maken van het aantal bezoekers. Daarom vraag ik u om zich aan te melden. Dat kan via e-mailadres a.v.bruggen@hilvarenbeek.nl of telefonisch via (013) 505 83 00.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met mevrouw Lenneke Hendriks. Zij is bereikbaar via e-mail: l.hendriks@hilvarenbeek.nl en via telefoonnummer (013) 505 83 00.
 
Wethouder Sociale Zaken, Welzijn en Economie
Drs. B.J.A. Roks