Meting bij oversteekplaatsen in Diessen en Middelbeers

op maandag, 10 november 2014. Posted in Gemeente

Julianastraat_N395

Vanaf donderdag 6 november 2014 gaat de provincie Noord-Brabant metingen uitvoeren bij twee toekomstige oversteekplaatsen voor voetgangers in Diessen en Middelbeers. Gedurende twee weken wordt er door middel van camera’s bijgehouden hoe vaak en op wat voor manier de oversteekplaatsen nu gebruikt worden.

Verzoek voor veilige oversteekplaatsen

In Diessen bevindt de oversteekplaats zich aan de Julianastraat/Willibrodusstraat, en in Middelbeers aan de Oranjestraat/Vestdijk. Vanuit buurtbewoners en dorpsraden is het verzoek gedaan om op deze plaatsen veilige oversteekplaatsen voor voetgangers te creëren, de zogenoemde GOP’s (Gereguleerde Oversteekplaats).  Na de meting worden er in februari 2015 bij deze oversteekplaatsen verkeerslichten aangelegd met een proefperiode van 2 jaar. In 2015 vindt er opnieuw een monitoring plaats doormiddel van camera’s.  De resultaten van deze monitoring worden getoetst aan een monitoringsplan dat samen met vertegenwoordigers van de gemeente, bewoners, politie en Veilig Verkeer Nederland wordt opgesteld. Bij voldoende resultaat blijven de verkeerslichten definitief staan.

Meer informatie

Meer informatie over deze oversteekplaatsen vindt u op www.brabant.nl/n395