Nieuwe kostuums voor gilde Sint Sebastiaan

op woensdag, 06 februari 2013. Posted in Redactioneel

Persbericht 19 01 2013  gilde 01 Custom.JPG

Op zaterdag 19 januari jl. vierde het schuttersgilde van Sint Sebastiaan zijn Patroonsteerdag. Het trad daarbij voor het eerst aan in zijn nieuwe kostuums, die tijdens de gildemis door pastoor Barberien werden ingezegend. Vervolgens trok het gilde in vol ornaat door de straten van Diessen naar hun gildekamer, om hun teerdag voort te zetten.

De 20 jaar oude pakken vertoonden slijtage en sommige gildebroeders waren in de loop der jaren uit hun pak gegroeid.
Tijdens de najaarsvergadering in december 2011 is er een besluit genomen om de kostuums van het gilde te vervangen. Tijdens de vergadering is er een uniformencommissie samengesteld uit 3 gildebroeders, later aangevuld met 2 dames. Deze commissie kreeg de opdracht om tijdens de meiteerdag 2012 een aantal uniformen te tonen waaruit de gezamenlijke gildebroeders een keuze konden maken.
Een van de voorwaarden van de overheid was dat het voor de gildebroeders een donker kostuum moest zijn, bestaande uit een colbert en een lange broek. De vendeliers- en tamboerskostuums moesten passen bij de kostuums van de gildebroeders.
Half februari is de commissie voor het eerst bij elkaar geweest en na een paar bijeenkomsten was het half april voor de commissieleden duidelijk wat zij wilden en wat de mogelijkheden waren. Met een tweetal bedrijven, die ervaring hadden met het leveren van gildekleding werden afspraken gemaakt om op de meiteerdag een aantal kostuums beschikbaar te stellen waaruit de gildebroeders een keuze konden maken Ook werden een tweetal pakken voor de tamboers en vendeliers getoond. Echter, met de vendeliers en tamboers was men al overeengekomen wat zij wilden en wat er mogelijk was. Tijdens de meiteerdag is door een van de commissieleden een opsomming gegeven van de voor- en nadelen van de diverse kledingstukken, alsmede de verschillen tussen confectie- en maatkleding.

Middels een schriftelijke stemming hebben de gildebroeders hun wensen kenbaar kunnen maken. Er werd voor een donkerblauw maatkostuum gekozen met een goudkleurig opgeborduurd embleem van de patroonheilige en zwarte viltenhoed met rode band en gesp, zonder veer.
Nadat opdracht voor het vervaardigen van de kleding aan het naaiatelier was gegund, werd in juni de kleding aangemeten en in oktober werd de kleding aangepast. Na wat aanpassingen, zoals het innemen of uitleggen van sommige kledingstukken, was alle kleding begin december voor alle gildebroeders terug.

Inmiddels was een aantal leden van de uniformencommissie sponsoren en fondsenverstrekkers aan het zoeken om de aankoop van de kostuums financieel rond te krijgen. De stichting "Vrienden van het gilde van Sint Sebastiaan Diessen" had vanaf 1994 reeds geld ingezameld om in de toekomst de bestaande kleding te vervangen, echter het bedrag wat zij hadden was lang niet toereikend.
Alle gildebroeders hebben ieder voor zich een belangrijke eigen bijdrage gedaan. De overige gelden kwamen van de "Van Spreeuwel-stichting" Hilvarenbeek, Het Prins Bernard cultuurfonds Noord-Brabant, het gemeentebestuur van Hilvarenbeek en het DELA fonds
Het gilde van Sint Sebastiaan van Diessen dankt de eerder vernoemden voor hun milde gaven, welke de aanschaf van de nieuwe kleding en schoenen mede mogelijk hebben gemaakt.
Ook een woord van dank aan het naaiatelier GEORGE PISA uit Eindhoven die de kostuums vervaardigde en Schoenmode Van Hees uit Hilvarenbeek, waar de schoenen vandaan komen. Al met al is het de bedoeling dat het gilde de komende 15 jaar weer in nette kostuums gilde-activiteiten kan opluisteren.