Nieuwe stap samenwerking Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk

op vrijdag, 27 november 2015. Posted in Gemeente

Slim samenwerken voor krachtig bestuur

Foto_en_logos

De uitdagingen van deze tijd maken dat gemeenten meer en meer samenwerken. De gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk beleggen taken en opgaven op meerdere niveaus; ze werken alle drie regionaal in Hart van Brabant, intergemeentelijk met elkaar als voorkeurspartners en uiteraard lokaal, als zelfstandige gemeenten. Sinds 2012 werken ze aan het intensiveren van hun intergemeentelijke samenwerking. Afgelopen voorjaar bekrachtigden zij hun vertrouwen in de intergemeentelijke samenwerking met het vaststellen van een gezamenlijk raadskader. Om de samenwerking nog meer slagkracht te geven, werkten de drie colleges een bestuurlijke visie uit en koppelden daaraan een uitvoeringsagenda. Slim samenwerken staat voor de colleges centraal. Zo versterken de drie gemeenten samen hun bestuurskracht.

Regie en ruimte

Eerder al stelden de gemeenteraden van Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk één gezamenlijk kader vast voor hun onderlinge samenwerking. Binnen dat kader werkten de colleges hun visie op samenwerking uit. Samenwerking biedt de drie gemeenten en hun inwoners meer regie op de toekomst én ruimte voor de verwezenlijking van hun eigen, lokale ambities, aldus de betrokken gemeenten. De gemeenten zien de samenwerking als hun antwoord op de toegenomen gemeentelijke taken en de uitdagingen van deze tijd. Samenwerking maakt hun dienstverlening minder kwetsbaar, levert meer kwaliteit en bespaart kosten. Door samen te werken versterken de betrokken gemeenten hun bestuurskracht in de regio, maar ook in de lokale omgeving.

Zelfstandig

De drie gemeenten benadrukken dat de bestuurlijke zelfstandigheid van iedere gemeente uitgangspunt blijft. Dankzij de samenwerking kan elke gemeente zich blijven inzetten voor de eigen lokale identiteit en ambities. De slagkracht wordt groter doordat er gebruik wordt gemaakt van schaalvoordelen. Ook in financieel opzicht blijven de gemeenten onafhankelijk. De vastgestelde bestuurlijke visie en de bijbehorende samenwerkingsagenda bieden ruimte voor groei en flexibiliteit. Zo halen de drie gemeenten samen het beste uit zichzelf.

Herkenbaarheid

Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk zijn gelijkwaardig en delen fundamentele karakteristieken zoals hun niet-stedelijke, groene karakter en de grote lokale sociale verbondenheid. De drie gemeenten spreken zich duidelijk uit voor elkaar als 'voorkeurspartner'. De deur blijft daarbij open staan voor samenwerking met andere gemeenten, zo laten de drie gemeenten weten. De huidige netwerksamenleving en de uitdagingen van dit tijdsbestek vragen om flexibiliteit en meerschaligheid. Wel stellen de drie colleges dat de slagkracht van hun samenwerking daarmee niet in het gedrang mag komen.

Samenwerkingsagenda

De drie colleges stelden ook een samenwerkingsagenda vast. Deze borduurt voort op eerder opgebouwde ervaring met samenwerking. Sinds enkele jaren werken Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk samen op specifieke onderdelen zoals de inzet van Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's), crisisbeheersing, belastingen en de inkoop van zorg. Deze samenwerking bouwen zij verder uit. In de slimme samenwerkingsagenda staat een aantal doelstellingen dat de colleges binnen twee jaar willen realiseren. De agenda geeft sturing en laat daarnaast ruimte voor aanvullende initiatieven.

Veerkrachtig bestuur Brabant

De colleges bieden hun bestuurlijke visie aan de gedeputeerde van de provincie aan in het kader van het programma “Veerkrachtig Bestuur”. Dit programma is gericht op het versterken van de bestuurskracht en samenwerking in Brabant.