Onvoldoende draagvlak voor BIZ Centrum Hilvarenbeek

op zaterdag, 22 oktober 2016. Posted in Gemeente

College heeft definitieve uitslag draagvlakmeting vastgesteld

Hilverhof_3

Bij de ondernemers in het centrum van Hilvarenbeek is te weinig draagvlak voor de komst van een bedrijveninvesteringszone (BIZ). Dat werd op donderdag 20 oktober duidelijk. Toen werden - onder toeziend oog van notaris Inge Aarts en wethouder Jan van Doormaal - de stemmen voor de draagvlakmeting geteld.

Er komt geen BIZ

Van de 106 stemgerechtigde ondernemers brachten er 73 een stem uit. Hiermee is voldaan aan de eis dat tenminste 50% van de stemgerechtigde ondernemers gestemd moet hebben. Met een stemverhouding van 36 stemmen voor en 27 stemmen tegen is niet voldaan aan de eis dat tenminste 2/3 van de stemmen positief moet zijn. Tien van de 73 uitgebrachte stemmen waren ongeldig.

Deze uitslag wijkt af van het beeld van de informele peiling die de projectgroep BIZ tussen april en juli 2016 hield onder de ondernemers binnen het BIZ-gebied. Het BIZ-gebied valt samen met de blauwe zone in het centrum van Hilvarenbeek.

Initiatief van de ondernemers

Ondernemers in het centrum van Hilvarenbeek - vertegenwoordigd door de projectgroep BIZ - vroegen de gemeente een BIZ in te stellen. Onder de vlag van winkeliersvereniging De Heerlyckheit nemen zij al jaren collectief initiatieven om klanten naar hun winkels en bedrijven te trekken. Ondernemers die niet zijn aangesloten bij de winkeliersvereniging profiteren hier ook van, maar dragen financieel niet bij.

Voor dit soort situaties is er de Wet op de bedrijveninvesteringszones. Deze wet maakt het mogelijk dat de gemeenteraad een belasting instelt voor bedrijfspanden die in een bedrijveninvesteringszone liggen. De gemeenteraad nam hierover op 29 september 2016 een besluit met vaststelling van de Verordening BIZ Hilvarenbeek. Omdat wettelijk is bepaald dat de BIZ pas een feit wordt wanneer het draagvlak is aangetoond, organiseerde de gemeente een draagvlakmeting. Nu de vereiste 2/3 meerderheid niet is gehaald, kan de verordening niet in werking treden.

Wethouder Jan van Doormaal:

‘Ik vind het jammer - en had ook niet verwacht - dat er onvoldoende ondernemers zijn die zich achter BIZ Hilvarenbeek willen scharen. De BIZ had een belangrijke impuls kunnen geven aan een aantal speerpunten uit het Economisch Actieplan (EAP). Vorig jaar zetten ondernemers, organisaties en gemeente samen een ‘stip aan de horizon’ en legden we in het EAP  vast waar we met elkaar op moeten - en willen - inzetten voor meer groei en meer innovatie.

Ik denk dat de BIZ de eenduidigheid en de saamhorigheid onder de ondernemers had versterkt. Daarnaast verwacht ik dat het een belangrijke impuls had kunnen geven aan de profilering van economisch en toeristisch Hilvarenbeek. Uiteraard respecteer ik de keuze van de ondernemers.

Ik heb de initiatiefnemers geïnformeerd over deze uitslag. Zij beraden zich op eventuele vervolgstappen’.