Oproep projectmatig bouwen in De Welder en Vroonacker

op woensdag, 06 februari 2013. Posted in Gemeente

De gemeente Hilvarenbeek heeft bouwrijpe grond voor woningen beschikbaar in de plangebieden De Welder te Haghorst en Vroonacker te Diessen. Zowel voor het plangebied Vroonacker als voor het plangebied De Welder zijn de eerste stappen gezet om te kijken of er voldoende animo is om (gezamenlijk) projectmatig woningen te realiseren. Een mogelijkheid is om dat middels Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) te doen. Alle geïnteresseerden – ongeacht doelgroep – kunnen zich uiterlijk 8 februari 2013 melden via e-mail op d.elberts@hilvarenbeek.nl. Geef daarbij aan naar welk plangebied uw belangstelling uitgaat. U wordt dan betrokken bij de ontwikkelingen van de betreffende locatie.