Opvang vluchtelingen op landgoed Hilverhoeve

op woensdag, 18 mei 2016. Posted in Gemeente

Opvang vluchtelingen op landgoed Hilverhoeve
De Provincie heeft de gemeenten in Noord-Brabant de opdracht gegeven om per regio een plan te maken voor de opvang van vluchtelingen. In de regio Hart van Brabant gaat het om ongeveer
2.100 vluchtelingen. De gemeente Hilvarenbeek wil haar verantwoordelijkheid nemen en een bijdrage leveren aan deze regionale opgave. Daarom heeft de gemeente Hilvarenbeek aangegeven mee te willen werken aan de opvang van ongeveer 600 vluchtelingen voor een periode van 5 tot 10 jaar op de locatie landgoed Hilverhoeve aan de Ambrosiusweg. Insteek is dat de opvang in het derde kwartaal van 2017 gereed is.
 
Waarom een opvang?
Opvang voor de aanhoudende stroom vluchtelingen naar ons land is hard nodig. De zeven gemeenten uit de regio Hart van Brabant (Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk) hebben daarom samen een plan van aanpak gemaakt voor de opvang van asielzoekers en de huisvesting van statushouders. Door te kiezen voor een locatie in met ongeveer 600 opvangplaatsen, ontstaat de mogelijkheid om zoveel mogelijk voorzieningen
op de locatie zelf te realiseren. Hierdoor belasten we wijken niet extra.
 
Hoe verder?
Op woensdag 25 mei bieden de zeven gemeenten het plan van aanpak voor de regio Hart van Brabant aan de commissaris van de Koning aan. Vervolgens wordt het plan voor opvang op de Hilverhoeve verder uitgewerkt met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), die de opvang gaat realiseren. Het tijdstip waarop de uitvoering start en hoe de inrichting van de locatie er precies uit komt te zien, is op dit moment nog niet bekend.
 
Gelegenheid voor stellen van vragen
Inwoners van de gemeente Hilvarenbeek hebben de gelegenheid om vragen te stellen aan het college op donderdag 19 mei van 18.00 – 19.00 uur. Als u daar gebruik van wilt maken, meldt u zich aan door een e-mail te sturen naar gemeente@hilvarenbeek.nl. U kunt zich aanmelden tot donderdag 10.00 uur. Wij vragen bij binnenkomst om legitimatie.
 
Op de hoogte blijven
Voor alle informatie over opvang van vluchtelingen in Hilvarenbeek, kunt u kijken op www.hilvarenbeek.nl/opvangvluchtelingen. Op www.hilvarenbeek.nl/nieuwsbrieven kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief ‘opvang vluchtelingen’. U ontvangt de informatie dan in uw
mailbox.