Ouders krijgen 50% lesgeld cultuuronderwijs vergoed

op woensdag, 15 oktober 2014. Posted in Gemeente

De gemeente Hilvarenbeek subsidieert met ingang van schooljaar 2014-2015 leerlingen die lessen in kunst- of cultuureducatie volgen, door middel van een ‘rugzakje’.

Wethouder Bernd Roks: “De raad heeft op 25 september 2014 besloten om te kiezen voor het ‘rugzakjesmodel’. Kinderen vanaf 6 jaar die in de gemeente Hilvarenbeek wonen en bij aanvang van het schooljaar nog geen 18 jaar zijn, komen in aanmerking voor een rugzakje. De lessen moeten plaatsvinden in Elckerlyc (Hilvarenbeek) of in De Eenhoorn (Diessen). De lessen moeten ook worden gevolgd bij een erkend docent”.

Hoe werkt een rugzakje?

Ouders kunnen zelf bepalen bij wie hun kind lessen in muziek, zang, dans, drama of Algemene Muzikale Vorming volgt. Samen met de docent leggen zij afspraken vast in een lesovereenkomst. Vervolgens vragen de ouders tussen 1 februari en 31 maart voor het cursusjaar een rugzakje aan doormiddel van het digitale aanvraagformulier.

Hoeveel krijgen ouders vergoed?

Voor muziekonderwijs wordt 50% van de leskosten vergoed, met een maximum van 370 euro per schooljaar. Voor dansonderwijs wordt ook 50% van de leskosten vergoed, met een maximum van 100 euro per schooljaar. Ouders kunnen per cursus jaar één rugzakje aanvragen per kind. Ook krijgen zij 50% van de huurkosten vergoed met een maximum van € 100,-. Ouders betalen het lesgeld eerst zelf. Als het inkomen van een gezin niet toereikend is om het lesgeld voor te schieten komt iemand mogelijk in aanmerking voor een voorschot. Hiervoor kunnen ouders contact opnemen met de gemeente.

De gemeente hanteert een maximum bedrag voor het vergoeden van lesgeld. Als er zoveel aanvragen zijn dat dit bedrag niet voldoende is om voor alle aanvragen 50% van het lesgeld te vergoeden, wordt het subsidiebedrag per aanvraag ‘naar rato’ verlaagd.

Wanneer is een docent erkend?

Een zelfstandig docent is erkend wanneer hij/zij aan de volgende kwaliteitseisen voldoet:

  1. Hij of zij beschikt over een diploma van het conservatorium, dansacademie of theateropleiding op minstens Hbo-niveau;
  2. Hij of zij beschikt over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
  3. Hij of zij heeft een bewijs van inschrijving van het handelsregister of een BTW nummer van de Belastingdienst.
Is de docent in loondienst bij een centrum voor kunst- en cultuureducatie? Het centrum voor kunst- en cultuureducatie wordt als aanbieder erkend als zij werkt met personeel dat aan de bovenstaande voorwaarden voldoet en een inschrijving van het handelsregister overlegd. De gemeente maakt een overzicht van alle aanbieders die erkend zijn. Dit overzicht komt op www.hilvarenbeek.nl/cultuureducatie. Het overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.